Zaka Ashraf, Mustafa Ramday PCB BoG üyeleri olarak aday yayınlandı

Zaka Ashraf, Mustafa Ramday PCB BoG üyeleri olarak aday yayınlandı
Lahor’daki Pakistan Kriket Kurulu Genel Merkezi binasının tarihsiz bir görüntüsü. — AFP

Başbakanlık Ofisi tarafınca gösterilen bir bildiriye bakılırsa, Salı günü Başbakan Shehbaz Sharif, Pakistan Kriket Kurulu (PCB) Guvernörler Kurulu üyeleri için eski başkan Muhammed Zaka Eşref ve Mustafa Yüksek Mahkeme Avukatı Mustafa Ramday’i deklare etti.

Salı günü gösterilen bildiride, PCB baş hamisi sıfatıyla Başbakan Shehbaz Sharif’in Ashraf ve Ramday’i PCB Guvernörler Kurulu üyeliğine aday gösterdiği açıklandı.

Pakistan Halk Partisi’nin (PPP) son hükümetinde PCB başkanı olarak kalan Eşref, büyük olasılıkla seçkin görevini bir kez daha üstlenecek.

Eşref ve Ramday’ın adaylığı ile BoG’un 10 üyesi tamamlandı. BoG’da Ashraf ve Ramday haricinde kriket federasyonlarından ve departmanlarından dörter temsilci oturacak.

Baş seçim komiseri şimdi, muhtemelen bu hafta yapılması olası olan seçim için çağrıda bulunacak.

Bugün erken saatlerde, PCB yönetim komitesi başkanı olarak atanan Najam Sethi, artık PCB başkanı olma yarışında olmadığını doğruladı.

75 yaşındaki, bir tweet’te bir güncelleme paylaşırken, Başbakan Şehbaz Şerif ile PPP eş başkanı Asıf Ali Zerdari içinde bir “çekişme kemiği” olmak istemediğini söylemiş oldu.

Ayrıca IPC Federal Bakanı Ehsan Ur Rehman Mazari, PPP liderliğinin desteğine haiz olan Eşref’in PCB’nin bir sonraki başkanı olacağını yineledi.

Mahalli bir tv programında konuşan Mazari, yönetim kurulu başkanı olan Sethi’nin görevinin yalnızca bölgelerde özgür ve adil seçimler yapmak bulunduğunu söylemiş oldu.

“Najam Sethi, geçici yönetim komitesine geçici olarak başkanlık etmeye geldi ve kriket bölgelerinde seçim yapmak için yalnızca bir yetkisi vardı” dedi.

PPP’nin bu konudaki duruşu, bakanının IPC Kısmı’ne başkanlık etmesi ve PCB’nin bakanlıkla ilgili olması sebebiyle, başkanının parti tarafınca atanması gerektiğidir.

Geçen yıl Aralık ayında, Başbakan Shehbaz, 2014 anayasasını güçlendirmek ve departman kriketini geri getirmek için 14 üyeli bir komite atadı.

Başlangıçta, 2014 anayasasını yenilemek için komiteye 120 gün verildi. Sadece Sethi ve şirkete 21 Haziran’da biten iki aylık bir uzatma verildi.

Seçim kriterleri

PCB tüzüğüne bakılırsa yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu tarafınca seçilir.

PCB’nin 6(1) maddesi, yönetim kurulu başkanının yönetim kurulu tarafınca (PCB tüzüğünün) 7. maddesine bakılırsa üç yıl için kendi aralarından seçildiğini söylüyor.

Madde 7, üyelerin toplam oy çoğunluğu ile yönetim kurulunu hususi bir toplantıya çağırarak yapılacak olan PCB başkanını seçme sürecini açıklamaktadır.

Yönetim kurulu, anayasaya bakılırsa, PCB anayasasının “yönetim kurulunun yapısını” tanımlayan 12. maddesi uyarınca, 10’u oy hakkına haiz 11 üyeye haiz olmalıdır.

PCB tüzüğünün 12.1’ine bakılırsa, (a) kriket federasyonundan üç üye bu tür CA’nın seçilmiş başkanları, (b) Patron tarafınca aday gösterilen iki üye, (c) aday gösterme komitesi tarafınca gönderilen adaylar arasından dört bağımsız üye, (d) İller Arası Komite Federal Sekreteri, oy hakkı olmayan re’sen üye olarak ve (e.) PCB’nin genel müdürü.

Tüzüğün 13(2) maddesi, toplantı yeter sayısının, her biri 12.1’in a, b ve c paragrafları uyarınca atanan minimum bir üye olmak suretiyle beş oy hakkına haiz üyeden oluşacağını önermektedir. Sadece, üye sayısı azaltılırsa nisabın orantılı olarak düşürülmesi hükmü vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir