‘Sindh LG anket tartışmaları yasal çerçevedeki zayıflıklardan kaynaklanıyor’

‘Sindh LG anket tartışmaları yasal çerçevedeki zayıflıklardan kaynaklanıyor’
Hanım seçmenler, İl Başkenti’ndeki mahalli yönetim seçimleri esnasında oy kullanmak için sandık başlangıcında kuyruk oluşturdu. ÇEVRİMİÇİ FOTOĞRAF: Sabir Mazhar

Özgür ve Adil Seçim Ağı (FAFEN), seçimin oldukça geciken ikinci aşamasını rahatsız eden hileli iddiaları deklare etti. mahalli yönetim (LG) anketleri Sind’de genel seçimler için iyiye işaret olmaz – bu yıl yapılması muhtemeldir.

bu benzeri görülmemiş gecikmeler 15 Ocak seçimlerinin neticeleri, bazı siyasal partilerin hileli iddialarına yol açtı. Cemaat-i İslami (JI)ve ötekiler içinde Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

FAFEN Perşembe günü mahalli kamuoyu yoklamalarına ilişkin raporunda, “Seçim süreçlerinin kalitesiyle ilgili tartışmalar, bilhassa siyasal partiler anayasal olarak 11 Ekim 2023’e kadar yapılması ihtiyaç duyulan genel seçimlere hazırlanırken pek iyi görünmüyor.” dedi.

Seçim gözlemcisi, bu tartışmaların birçoğunun, siyasal farklılıklarına bakılmaksızın seçim reformları için bir araya gelen tüm siyasal erkek oyuncular içinde geniş kapsamlı müzakereler yöntemiyle düzeltilmesi ihtiyaç duyulan seçimleri yöneten yasal çerçevedeki zayıflıklardan kaynaklandığını söylemiş oldu.

Raporda, seçimler siyasal istikrara yol açmadığı sürece, demokratikleşme sürecinin zayıflamaya devam edeceği ve dolayısıyla halkın demokrasiye ve onun halkın toplumsal ve ekonomik refahını iyileştirme kabiliyetine olan itimatı de azalacak.

“Seçim komisyonunun hem de, hakkaten ‘kapsayıcı’ seçimler sağlamak ve anket boykotlarının ihtimaller içinde neticelerini en aza indirmek için siyasal aktörlere açılması ve 2017 Seçim Yasası kapsamında kendisine sunulan düzenleyici alan vasıtasıyla meşru endişelerini ele alması gerekiyor. gelecekte büyük siyasal partiler tarafınca.”

Başkanlık görevlileri ile ilgili problemler

Karaçi’nin geçici sonuçlarının, manipülasyon ve hile iddialarının ortasında iki gün içinde kamuoyuna açıklanmasına karşın, Haydarabad Kısmı’ndeki bölgelerin konsolide sonuçlarının hala beklendiğini bildirdiler.

ECP, 10 Haziran 2022 tarihindeki ikinci aşama için yapmış olduğu orijinal bildirimde, seçim sonuçlarının konsolidasyonu için seçim gününden itibaren dört gün ayırdığını söylemiş oldu.

FAFEN gözlemcileri, ikinci aşamada yinelenen sandık merkezi netice formlarındaki – Biçim-11 (Sayım Beyanı) – eksiklikler ve yetersizlikler kaydetti.

“Başkan görevlilerin, sandık merkezlerinin adlarını, kayıtlı seçmenleri, oylanan cinsiyete nazaran ayrıştırılmış oy sayısını ve sandık görevlilerinin imzalarını kaydetmek için meydana getirilen boş bölümleri bırakan netice formlarını gerektiği benzer biçimde doldurmadığı vakaları bildirdiler” dedi.

Seçmen iştirakı ve durum

FAFEN, seçimlerin yürütülmesi mevzusundaki tartışmalara ve belirsizliğe karşın Badin, Jamshoro, Tando Muhammad Khan, Tando Tanrı Yar, Thatta ve Malir Bölgelerinde etkisi altına alan sayıda insanoğlunun mahalli yönetim seçimlerinde oy kullanmak için başvurduğunu söylemiş oldu.

Rapor, sadece, seçmen katılımının Karaçi Orta, Karaçi Doğu, Karaçi Batı, Karaçi Cenup, Korangi, Haydarabad ve Kemari Bölgelerinde nispeten düşük kaldığını da sözlerine ekledi.

Bakılırsa Haydarabad’da katılım %40’ın üstünde kalırken Malir hariç Karaçi’de %20’nin altında kaldı. 2015’te meydana getirilen son mahalli yönetim seçimlerinde Karaçi ve Haydarabad Bölümlerinde katılım sırasıyla %36 ve %58’de kaldı.

Rapora nazaran, oy verme merkezlerindeki aşırı kalabalık vakalarının istenmeyen durumlara yol açmış olduğu önceki aşamadan değişik olarak, oy verme süreci tertipli kaldı.

“Birinci aşamada gözlemlenen sandık içi ve çevresinde kampanya ve incelemeler ile oy pusulalarının verilmesine ilişkin yasal ve usuli usulsüzlükler ve yetersizlikler ikinci aşamada da devam etti.”

Rapora nazaran, FAFEN 15 Ocak 2023’te yalnızca 14 sözlü münakaşa raporu aldığından, ilk aşamada bazı fizyolojik ve silahlı çatışmalar da dahil olmak suretiyle 55 sertlik vakasına kıyasla seçim günü ortamı büyük seviyede barışçıldı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *