Senato, diskalifiye süresini beş yılla sınırlayan yasa tasarısını onayladı

0
Senato oturumundan bir görüntü.  — UYGULAMA/Dosya
Senato oturumundan bir görüntü. — UYGULAMA/Dosya

Cuma günü Senato, bir kişinin diskalifiye süresini beş yılla sınırlamayı amaçlayan 2017 Seçim Yasası’nın 232. Bölümünde (Nitelikler ve Diskalifiyeler) değişim yapılmasını isteyen bir yasa tasarısını onayladı.

Değişim, kararda sürenin belirlenmediği takdirde herhangi bir kişinin diskalifiye süresinin beş yılı geçemeyeceğini önermiştir.

Senatör Hafiz Abdul Kareem, Yargıtay, yüksek mahkeme yada herhangi bir mahkemenin sonucu, emri yada sonucu uyarınca mahkum edilen her insanın karar tarihinden itibaren beş yıl süreyle diskalifiye edileceğini belirten yasa tasarısını sundu.

Senatör Dilawar Khan, üç kez başbakan olan Navaz Şerif’in bu yasanın kurbanı bulunduğunu söylemiş oldu.

62. Maddenin 1F Fıkrasına bakılırsa, asla kimse beş yıldan fazla diskalifiye edilmeyecektir ve bu şahıs milletvekili yada il meclisi üyesi olmaya hak kazanmalıdır.

“Bu Kanunun öteki herhangi bir hükmünde yer edinen herhangi bir hükme bakılmaksızın, o sırada yürürlükte olan öteki herhangi bir kanun ve Yargıtay ve yüksek mahkeme dahil herhangi bir mahkemenin hükmü, emri yada ilamı, seçilecek, seçilecek bir kişinin diskalifiye edilmesi yada Anayasanın 62 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendine bakılırsa milletvekilliği yada il genel meclisi üyeliğinde kalma süresi, mahkemenin bu konudaki beyanından itibaren beş yılı geçmemek suretiyle bildirge kanuni takibata tabidir” denildi.

Diskalifiye ve niteliklerin usulü, şekli ve süresinin Anayasa’nın 63. ve 64. maddelerinin ilgili hükümlerinde hususi olarak öngörüldüğü benzer biçimde olması icap ettiğini söylemiş oldu.

“Bu şekilde bir usul, usul ve süre öngörülmemişse, bu Kanun hükümleri uygulanır.”

AKP’ye seçim tarihini izahat yetkisi

Tasarı ek olarak, Pakistan Seçim Komisyonu’na (ECP) genel seçim tarihini duyuru etme ve Seçim Programında değişim yapma yetkisi vermeyi amaçlayan 2017 Seçim Yasası’nın 57-1 ve 58. Maddelerinde meydana getirilen değişikliği de içeriyordu.

Nisan ayında, Baş Seçim Komiseri (MSK) Sikandar Sultan Raja, Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf ve Senato Başkanı Sadiq Sanjrani’ye gönderilmiş olduğu ayrı mektuplar yazarak parlamentodan yasayı geçirmesini istedi.

ECP’nin bir seçim zamanı duyuru etmesine ve seçim programında değişimler yapmasına olanak tanıyan yasa tasarısı Devlet Bakanı Shahadat Awan tarafınca parlamentonun üst meclisinde masaya yatırıldı.

Tasarıdaki değişikliğe Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ve Cemaat-i İslami (JI) karşı çıktı. Karşıcılık lideri Shahzad Waseem, parlamentonun buldozerle yıkıldığını söylemiş oldu ve ECP’nin seçimler için bir tarih seçmesine izin vermenin “Anayasa’nın ihlali” olacağını sözlerine ekledi.

Bölüm 57-1, ECP’nin genel seçim tarihini duyuru etme yetkisine haiz olacağını belirtti.

58. Bölüm şu şekilde diyordu: “Komisyon, o bölümün (1) alt kısmı uyarınca bildirimin yayınlanmasından sonrasında herhangi bir zamanda [57-1]bu Tebliğde duyuru edilen Seçim Programında seçimin değişik aşamaları için değişimler yapabilir yada bu Kanunun amaçları için lüzumlu görmüş olduğu takdirde yazılı olarak kaydedilmesini lüzumlu görerek yeni bir Seçim Programı çıkarabilir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir