‘Parlamentoya saygısızlığı’ kabahat sayan yasa tasarısı NA onayını aldı

‘Parlamentoya saygısızlığı’ kabahat sayan yasa tasarısı NA onayını aldı
Ulusal Meclisin tarihsiz bir resmi. — UYGULAMA/Dosya

Mühim bir gelişme olarak, parlamentoya karşı eylemleri kabahat saymayı amaçlayan “Meclis-e-Shoora (Parlamento) Yasa Tasarısı 2023” Salı günü Ulusal Meclis tarafınca oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarı, “yasama organının egemenliğini ve bütünlüğünü herhangi bir şekilde yada gölgede ihlal” anlamına gelen eylemler için altı aya kadar hapis ve 1 milyon Rs para cezası istiyor.

Tasarı, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) muhalif milletvekili ve Usul Kuralları ve Ayrıcalıklar Sürekli Komitesi Başkanı Rana Qasim Noon tarafınca alt mecliste sunulduktan sonrasında onaylandı. Oturuma NA Başkanı Raja Pervaiz Ashraf başkanlık etti.

Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hussain tasarıyı takdir etti ve bunun parlamentonun nezaret rolünü geliştirmeye destek olacağını söylemiş oldu.

Tanveer, “Parlamentoya saygısızlık yasası dönemin ihtiyacıydı” dedi ve parlamentonun değil her kurumun hor görmesi için bir yasa bulunduğunu sözlerine ekledi.

Tavsiye edilen yasaya bakılırsa, parlamentoya saygısızlık davalarını araştırmak suretiyle 24 üyeli bir Meclis Küçümseme Komisyonu kurulacak. Komite, teklife bakılırsa karşıcılık ve hükümetten eşit üyelerden oluşacak.

Tasarıya bakılırsa, komite herhangi bir devlet yada hükümet yetkilisini Parlamentoya saygısızlıktan çağırabilir.

Teklife bakılırsa komite, tavsiyelere bakılırsa ilgili kişinin cezasını belirleyecek olan NA sözcüsü ve Senato başkanına bir rapor sunacak.

Bu yasa tasarısına bakılırsa, önerge yöntemiyle bir ev, herhangi bir kişiyi bir evi hor görmekle suçlayabilir ve; konuşmacı yada Senato başkanı, mevzuyu Küçümseme Komitesine havale edebilir. Bir Komite, herhangi bir kişinin saygısızlıktan dolayı suçlanacağı görüşündeyse, o komitenin başkanı bu önergeyi Mecliste önerebilir.

Konuşmacı, bu Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içinde, bu Yasada belirtilen amaçlar için bir Aşağılama Komitesi oluşturur. Aşağılama Komitesi, her meclisten eşit temsile haiz yirmi dört üyeden oluşacaktır.

Aşağılama Komitesinde, her Meclisten yedi ve karşıcılık Kürsüsünden on, her Meclisin Karşıcılık Lideri tarafınca usulüne uygun olarak aday gösterilen her Meclisten beş Üye olmak suretiyle, Meclis Lideri tarafınca usulüne uygun olarak aday gösterilen Gömü Kürsüsünden on dört üye olacaktır.

Yazman, Ulusal Meclis Sekreterlik, Saygısızlık Komitesinin Sekreteri olarak vazife yapmış olacaktır. Saygısızlık komitesinin kararları hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun sonucu olur ve oylama tavsiye durumunda olur.

Tasarı, Anayasa’da yer edinen adil yargılanma hakkının her insana sağlanacağını, sadece asla kimsenin bir hukukçu yada avukat vesilesiyle Kurul huzuruna çıkmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor. Aşağılama Komitesi ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Bir Meclis, komitenin tavsiyesi üstüne, bu Kanunda öngörülen cezalardan herhangi birini verme yetkisine haiz olacaktır: Bir Meclise yada bir Komiteye saygısızlıktan suçlu bulunan hepimiz, altıya kadar uzayabilen bir süre için kolay hapis cezası ile cezalandırılır. ay yada bir milyon rupiye kadar uzayabilen para cezası yada her ikisi ile beraber.

Bir parlamento tasarısını hor görme çağrıları, görevdeki hükümetin Yüksek Mahkeme ve öteki devlet kurumlarının yürütme meselelerine müdahil olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmesinin peşinden geldi.

Bu çağrılara paralel olarak, NA’nın Usul Kuralları ve Ayrıcalıklar Sürekli Komitesi bu ayın başlarında Meclis’te bir “parlamentoya saygısızlık” yasasının masaya yatırılması için onay verdi.


— APP’den ek giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir