Medicare Aslen Batıyor mu?

Medicare Aslen Batıyor mu?
Başkan Joe Biden’ın Perşembe günü gösterilen bütçe önerisi, Medicare’in mali kriziyle başa çıkma planını içeriyor. | Joe Raedle/Getty Images

Joe Biden, Medicare’i kurtarmak istediğini söylüyor. Niçin başı belada?

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, siyaset yapıcılar ansızın Medicare mevzusunda oldukca endişeli görünmeye başladılar. Başkan Joe Biden’ın Perşembe günü açıklanacak olan bütçe önerisi, “Medicare’i başka bir nesil için genişletme” planını içeriyor. Birliğin Durumu’nda Biden, her iki partiden Kurultay üyelerini Medicare kesintilerinden kaçındıkları için ayağa kalkıp tezahürat halletmeye ikna etti. Manşetler ardı ardına tanıdık bir cümleyi tekrarlıyor: Medicare bir “finansman krizi” yaşıyor.

Biden’ın retoriğinin ima etmiş olduğu şey, Medicare’in yok olmanın eşiğinde olduğu: Ilk olarak bir takım yeni vergi artışından oluşan planı olmadan, program bu gelecek nesil için orada olmayabilir.

Gerçek birazcık daha karmaşık. Medicare’in şu anda tüm faturalarını 2028 benzer biçimde erken bir tarihte ödeyemeyeceği doğru. Kurultay’nin harekete geçmesi, daha kuvvetli bir iktisat yada daha doğrusu her ikisi olmadan, hükümet beş yıl içinde kayıt yaptıranlara vaat etmiş olduğu her şeyi karşılayacak kafi paradan yoksun kalabilir.

Bu daha ilkin görülmemiş bir şey olurdu ve muhtemelen bir siyasal krize yol açardı. Sadece bu, Medicare’in batkı etmesi ve varlığını tamamen sona erdirmesi ile tamamen aynı değil. Medicare tröstünde on senelerdir alarm zilleri çalıyor ve ileri ve geri paranın biteceği kati tarihle beraber. Fakat sonunda Kurultay harekete geçmek zorunda duracak.

Programın finansal yapısını idrak etmek için Medicare’in iyi mi yapılandırıldığından başlayın. Medicare birkaç değişik bölüme ayrılmıştır. Bölüm A, hastane bakımını, bakım tesislerinde ikameti ve evde bakımı kapsar. Bölüm B, ayakta tıbbi bakım için ödeme yapar. Bölüm D, hususi sigorta planları tarafınca uygulanan reçeteli ilaç yardımıdır. Bir çok Medicare yararlanıcısı – 65 yaşın üstündeki hepimiz – sigortasını direkt devletten alır. Sadece hastaların neredeyse yarısı, hastaların büyük seviyede federal hükümet tarafınca ödenen ve kapsamlı bir takım yarar sunan hususi bir plana kaydolduğu Medicare Advantage (aka Kısım C) kapsamındadır. (Bu planlar ek olarak hükümet için daha pahalıdır ve artan katılımları ödeme gücü sorununa katkıda bulunur, buna geri döneceğiz.)

Medicare’in değişik bölümleri değişik şekillerde finanse edilmektedir, sadece bir Medicare finansman krizinden bahsettiğimizde, Bölüm A tarafınca ödenen yardımlardan bahsediyoruz: hastane yardımları. Medicare üyeleri için hastane faturaları, neredeyse tamamen programın hususi bordro vergileri tarafınca finanse edilmektedir. Bu faydalar, belirli bir yılda hükümetin Medicare bordro vergilerinden aldığından daha pahalıya mal olduğunda, ki bu ekonomik bir gerileme esnasında meydana gelebilir, aradaki fark bilhassa Kısım A için ayrılan bir itimat fonundan gelir. Program finansmanı hakkında senelik raporlar gösteren Medicare mütevelli heyeti, Medicare’in harcamalarının 2024’te gene geliri aşacağını ve programın itimat fonuna dalmasını gerektireceğini öngörüyor. Itimat fonunun, daha çok siyaset değişikliği olmaksızın 2028 yılına kadar tamamen tükenmesi umut ediliyor.

Bu senaryoda, devam eden bordro vergilerinin Kısım A’nın maliyetlerinin ortalama yüzde 90’ını karşılaması umut ediliyor – sadece hepsini değil ve itimat fonu olmadan bir açık olacaktır. O vakit ne olacağından kimse güvenilir değil şundan dolayı daha ilkin olmasına asla izin verilmedi. Muhtemelen sıhhat sektörü, yasa koyuculara harekete geçmeleri ve sağladıkları tüm hizmetler için ödeme almalarını sağlamaları için büyük bir baskı uygulayacaktır. Bundan dolayı, herhangi bir gerçek ödeme gücü krizi, gene de kimsenin görmek istemediği bir durum olmasına karşın, muhtemelen kısa ömürlü olacaktır.

Medicare daha ilkin de uçuruma sürüklenmişti. Kaiser Aile Vakfı’na nazaran, itimat fonunun altı yıl içinde temerrüde düşmüş olduğu son sefer 1990’ların ortasıydı. Kurultay, problemi hafifletmek için hastane ödemelerinde değişimler icra eden 1997 tarihindeki Dengeli Bütçe Yasası başta olmak suretiyle bir takım bütçe yasasını kabul etti. İş sahibi olan daha çok insan ve artan maaşlar daha çok bordro vergisi anlamına geldiğinden, gelişen iktisat de muhtemelen destek oldu. 2000 yılına gelindiğinde, batkı uçurumu 2025’e geri çekildi. (Arkasından 2000’li seneler ilerledikçe tarih tekrardan yaklaşmaya başladı; Affordable Care Act, şimdi Biden’ın da eklemek istediği vergi artışları ve harcama kesintileri ile vakıf fonunun ömrünü uzattı.)

Kısım A için itimat fonunun parası biterse, eşi benzeri görülmemiş olurdu. “Orada asla bulunmadık. Kaiser Family Foundation’ın Medicare siyaset programının yönetici direktörü Tricia Neuman, her halükarda Kurultay, itimat fonunun batkı etmemesini sağlamak için adım attı” dedi. “Aslen hangi kararların alınacağını bilmiyoruz.”

Sadece, Kısım B ve Kısım D aynı finansal krizle karşı karşıya değil. Bunlar, tahsis edilmiş bir ücret vergisi yerine genel vergi gelirlerinden ve hak sahiplerinin katkılarından finanse edilir. Itimat fonlarınızın öngörülebilir gelecek için kafi olması umut ediliyor.

Bu tahminler öngörülebilir değildir. 2021’de, Mütevelli Heyeti’nin öngörülen iflasına 2026’da ulaşılacaktı; gelecek yıl, mevcut tarih olan 2028’i elde etmek için iki yıl eklediler (ve yeni bir rapor ve güncellenmiş tahmin gelecek ay geliyor). Pandemi esnasında kuvvetli iktisat ve genel olarak daha düşük sıhhat hizmeti kullanımı birazcık dinlenme sağlamış oldu.

Sadece Medicare Kısım A ödeme gücüne yönelik yapısal zorluklar devam ediyor ve bu yüzden Kurultay er ya da geç harekete geçmek zorunda duracak. Bu, Biden’ın istediği benzer biçimde daha çok gelir yada genel kesintiler yada daha düşük maliyetlerle tedarik sağlamak için tasarlanmış ödeme reformları kanalıyla daha azca harcama anlamına gelir.

Medicare finansmanı niçin desteğe gereksinim duyuyor?

Maaş çekinizden Medicare bordro vergileri düşüldüğünde, bu para şu anda Medicare’e kayıtlı kişilerin sıhhat harcamalarını ödemek için kullanılır. (Hemen hemen Medicare yaşlarında değilseniz, geleceğin çalışanları sıhhat bakımınızı finanse edecektir.) Medicare A Kısmı finansmanının sağlığı temel olarak üç değişken tarafınca belirlenir: iktisat (vergi gelirlerinin büyüklüğünü etkisinde bırakır), programı ve tıbbi gereksinimleri ve sıhhat hizmetlerinin devamlı değişen maliyeti.

Medicare mütevellilerinin son tahminlerine nazaran, bu eğilimlerden minimum ikisi yanlış yöne işaret ediyor.

Bebek patlaması kuşağı yaşlanıyor ve bu, daha çok insanoğlunun Medicare için uygun olduğu anlamına geliyor. Şu anda programa ortalama 64 milyon şahıs kayıtlı ve bu sayının on senenin sonunda 80 milyonu geçmesi umut ediliyor.

Buna nazaran Medicare harcamalarının 2022’de 931 milyar dolardan 2030’da 1,7 trilyon dolara çıkması umut ediliyor. Gelişme, hem okullulaşmadaki artış hem de sıhhat hizmeti fiyatlarında beklenen artışla sağlanacak.


Kaiser Aile Vakfı

Pahalı yeni tedavilerin yada Kurultay’nin hastanelere meydana getirilen ödemeleri artırma eyleminin niçin olduğu sıhhat hizmetleri maliyetlerinde beklenmeyen herhangi bir hızlanma, Medicare Kısım A batkı uçurumunu daha da yakınlaştırabilir. Öte taraftan, kuvvetli bir iktisat daha çok gelir elde etmeye destek sunar ve harcama trendlerinden meydana gelen baskının bir kısmını dengeler. Sadece mütevelli heyetinin öngörülerine nazaran, harcamaları yönlendiren faktörlerin üstesinden gelmek için kafi olmayabilir.

Mali krize katkıda bulunan bir öteki mühim Medicare eğilimi, Medicare Advantage’ın büyümesidir. Bu planlar federal hükümet için geleneksel Medicare’den daha pahalıdır ve kayıtlar son on yılda ortalama yüzde 25’ten neredeyse yüzde 50’ye çıkarak neredeyse ikiye katlanmıştır. Medicare Advantage planları, müşterilerine sağlanan hizmet türüne nazaran finansman alır; bu, hastane bakımı için paranın Bölüm A’dan geldiği anlamına gelir. Medicare Advantage planlarına senelik Kısım A ödemelerinin 2022’de ortalama 176 milyar dolardan 2030’a kadar 336 milyar dolara çıkması umut ediliyor.

Yeni bütçe teklifinin yanı sıra, Beyaz Saray Medicare Advantage planlarına meydana getirilen ödemeleri sınırlamaya çalışıyor (geçen yıl yüzde 8’lik bir artıştan gelecek yıl tavsiye edilen yüzde 1’lik artışa). Cumhuriyetçiler ve sıhhat sigortası sektörü, Medicare harcamalarını denetim altına almanın politik olarak ne kadar zor olabileceğinin bir örneği olan Medicare’i kesmekle öneriyi eleştirdiler.

Biden’ın bütçesi muhtemelen Medicare’in ödeme gücü hakkında yeni bir tartışmayı ateşleyecek. Fakat bu bir tek bir başlangıç.

Kurultay son yıllarda bazı reçeteli ilaç fiyatlarını görüşme etme programı için Enflasyon Azaltma Yasası planı benzer biçimde Medicare harcamalarını azaltmak için düzenlemeler yapmış oldu. Sadece milletvekilleri, programın doktorlar, hastaneler ve öteki tıbbi hizmet sağlayıcılara yapmış olduğu ödemelerde kesinti yapılmasını önlemek için de harekete geçti.

Hem vergi artışları hem de harcama kesintileri Kurultay’de sert satışlar olabilir. Aynı şekilde, uygunluk yaşı yükseltilebilir, bu da yaşlılar için yardımlarda azalma anlamına gelen yaygın bir fikirdir.

Biden bütçesine vergi zamlarıyla giriyor. Sadece milletvekillerinin Medicare’in mali durumunu iyileştirmeye yönelik onun yada başka herhangi bir önerisi üstünde hakikaten harekete geçmeye hakikaten hazır olup olmadığı hemen hemen belli değil.

Mevcut son olarak tahminlere nazaran, Kısım A Güveninin sona ermesine kadar beş yılları var. Medicare mütevelli heyeti, Kurultay’yi krizi önlemek ve hastalara ve sağlayıcılara yönelik riskleri en aza indirmek için süratli hareket etmeye çağırdı. Fakat ne yazık ki milletvekillerinin harekete geçmek için son dakikaya kadar bekleme benzer biçimde bir huyu var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir