Bayanlar erkeklere kıyasla kalp krizinden sonrasında iki kat ölüm riskiyle karşı karşıya: emek harcama

Bayanlar erkeklere kıyasla kalp krizinden sonrasında iki kat ölüm riskiyle karşı karşıya: emek harcama
Bayanlar erkeklere kıyasla kalp krizinden sonrasında çifte ölüm riskiyle karşı karşıya: emek harcama.—apoloclinic

Kısa sürede kapsanan bir araştırma Bağımsız kalp krizi sonrası ölüm oranlarında kaygı verici bir cinsiyet eşitsizliği keşfetti ve bayanların erkeklere kıyasla iki kat ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmanın arkasındaki araştırmacılar, bayanların kalp hastalığı söz mevzusu olduğunda karşılaştıkları belirli riskler hakkında farkındalık yaratmanın önemini altını çizdi.

Emek harcama, artan ölüm riskine ek olarak, 55 yaş ve altındaki genç bayanların hastaneye vardıklarında tedavi almada gecikmeler yaşadıklarını ortaya koydu. Tıbbi müdahale için erkeklerden ortalama 15 dakika daha uzun süre beklemek zorunda kaldılar, bu durum durumlarının ciddiyetini potansiyel olarak şiddetlendiriyor.

Emek harcamadan elde edilmiş bir başka dikkate kıymet bulgu, tamamen tıkalı koroner arteri olan bayanların hastanede kaldıkları süre süresince erkeklere bakılırsa daha fena bir prognoz yaşadıklarını gösterdi. Araştırmanın baş yazarı Dr Mariana Martinho, kalp krizi geçiren her yaştan kadının fena sonuçlara karşı bilhassa savunmasız bulunduğunu altını çizdi. Bu neticeleri iyileştirmek için tertipli seyretme, kan basıncının, kolesterol düzeylerinin ve diyabetin sıkı kontrolünün yanı sıra kardiyak rehabilitasyon programlarına sevk edilmesini önerdi.

Emek harcama ek olarak ST yükselmeli miyokard enfarktüsünün (STEMI) arkasından erkekler ve bayanlar arasındaki öteki eşitsizliklere ışık tuttu. Araştırmacılar bilhassa menopoz öncesi ve menopoz sonrası bayanlar arasındaki sonuçlardaki farklılıkları incelediler. Emek harcama, kohortun %27’sini oluşturan bayanların ve yaş averajının 62 olduğu 884 katılımcıyı içeriyordu.

Sonuçlar, bayanların erkeklere kıyasla daha yüksek gerilim, diyabet ve nüzul geçirme oranlarına haiz bulunduğunu gösterdi. Ek olarak, premenopozal bayanlar erkeklere kıyasla hastaneye vardıklarında tedavi için daha uzun bekleme süreleri yaşadılar. Diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, periferik arter hastalığı, inme ve ailede koroner arter hastalığı öyküsü benzer biçimde çeşitli faktörler dikkate alındıktan sonrasında, negatif sonuçlar cinsiyetler içinde karşılaştırıldı.

30 gün içinde, adamların %4,6’sına kıyasla bayanların %11,8’i öldü ve beş senelik işarette, adamların %16,9’una kıyasla bayanların %32,1’i öldü. Ek olarak, bayanlar erkeklere kıyasla beş yıl süresince daha yüksek oranda majör kardiyovasküler vaka insidansı yaşadılar.

Dr Martinho, bayanların, öteki koşullara uyum sağladıktan ve erkeklerle aynı vakit diliminde perkütan koroner girişim (PCI) aldıktan sonrasında bile, kısa ve uzun solukta iki ila üç kat daha çok negatif sonuçla karşı karşıya kaldıklarını altını çizdi. Bu bulguların, hanımlarda kalp hastalığı riskleri mevzusunda farkındalığın artırılmasına yönelik acil ihtiyacı pekiştirdiği sonucuna varmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir