Hükümet, üst mahkemeden CJP’nin yetkilerini düzenleyen yasaya itiraz eden dilekçeleri reddetmesini istedi

Hükümet, üst mahkemeden CJP’nin yetkilerini düzenleyen yasaya itiraz eden dilekçeleri reddetmesini istedi
İslamabad’daki Yüksek Mahkeme binası – Yargıtay Web Sitesi

İSLAMABAD: Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) liderliğindeki hükümet, iktidar ittifakının baş adaletin yetkilerini düzenleme hamlesine itiraz eden dilekçelerin reddedilmesini talep eden Uygulama ve Usul Yasası, 2023 ile ilgili bir davada Yüksek Mahkeme’ye yanıtını sundu. .

Pakistan’ın ek Başsavcısı Amir Rehman, tartışmalı yasaya karşı dilekçeleri dinleyen SC üç üyeli heyetine federal hükümetin sekiz sayfalık yanıtını sundu.

Hükümet, yanıtında, 2023 tarihindeki Yüksek Mahkeme (Uygulama ve Usul) Yasası’nın geçen ay ortak bir oturumda kabul edildikten sonrasında bir parlamento yasası haline geldiğini ileri sürdü.

“Anında Dilekçe[s are] açıkça adaletin ilerlemesini, yargının bağımsızlığını ve bu Yüce Mahkemenin 184(3) maddesi uyarınca verdiği herhangi bir karar ve/yada emrinden mağdur olan kişilerin hukuk yolundan yararlanmasını engellemeye yönelik bir girişimdir” diye ekledi.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) önderliğindeki koalisyon hükümeti, dilekçe sahiplerinin yüksek mahkemeye “temiz olmayan ellerle, iyi niyetten yoksun ve bundan dolayı, bu Sayın Mahkeme tarafınca herhangi bir hoşgörme hakkına haiz olmadıklarını, şu sebeple aynı şekilde halkın itimatını gereksiz yere zedeleyeceğini” söylemiş oldu. bu Sayın Mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığında”.

yeni altında mevzuathükümet, “1980 tarihindeki Yüksek Mahkeme Kuralları (SC Kuralları) uyarınca baş yargıca verilmiş olan kürsü oluşturma yetkisinin, baş yargıç ve sonraki iki kıdemli üyeden oluşan bir komite tarafınca kullanılacağını” söylemiş oldu. bu Mahkemenin bir çok hakimi”.

“YK Kurallarının kendisi ve Anayasa’nın 191. Maddesinin yetki verdiği haklı olarak, Sayın Başyargıç’ın kürsü oluşturma yetkilerini yasaya doğal olarak kılar.”

Bundan dolayı hükümet, parlamentonun yasada yer edinen mevzularda yasa çıkarmasını engellemiş olan hiçbir engel olmadığını söylemiş oldu.

Hükümetin yanıtı ek olarak, “Master of Roster” teriminin ve yasal desteğin bulunmadığını, sadece genel olarak Sözleşme hükümleri bağlamında uygulanan ve anlaşılan bir terim bulunduğunu belirtti. SC Kuralları.

Federasyonun dilekçelerin anayasaya uygunluğuna ilişkin ek gerekçeler ileri sürme hakkını saygıyla saklı tuttuğunu ekledi ve üst mahkemeden dilekçenin reddini istedi.

CJP Umar Ata Bandial başkanlığındaki ve Yargıç Ijaz ul Ahsan, Yargıç Munib Akhtar, Yargıç Seyyid Mazahar Ali Ekber Naqvi, Yargıç Muhammed Ali Mazhar, Yargıç Ayesha A Malik, Yargıç Syed Hasan Azhar Rizvi ve Yargıç Shahid Waheed, tartışmalı yasa tasarısına yönelik dilekçeleri dinliyor.

Arka plan

HSK’nın yetkilerini düzenlemeyi amaçlayan 2023 tarihindeki Yargıtay (Uygulama ve Usul) Kanunu, TBMM’de 10 Nisan’da meydana getirilen ortak oturumda onaylandı.

Ulusal Meclis, 21 Nisan’da Yargıtay’a (Uygulama ve Usul) 2023 Yasa Tasarısını yasa olarak bildirdi.

Tasarının uygulanması davayı gören aynı kurul tarafınca durduruldu.

Yargıtay, davanın 13 Nisan’daki son duruşmasında, yasanın cumhurbaşkanının onayını alması halinde yeni bir karara kadar yasanın hiçbir şekilde uygulanmayacağını gözlemleyerek yasanın uygulanmasını durdurmuştu.

“Tasarı, Cumhurbaşkanı’nın onayını almış olduğu anda yada (duruma gore) onayın verildiği kabul edildiğinde, o andan itibaren ve daha sonraki emirlere kadar, yürürlüğe giren Kanun geçerli olmayacaktır. 13 Nisan’da gösterilen dokuz sayfalık ara kararnameyi okuyun.

Mahkeme, emrinde, burada sunulan gerçeklerin ve koşulların hem ehemmiyet hem de tesir açısından muhteşem bulunduğunu belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir