Hükümet, Urduca’yı resmi dil olarak uygulamak için önlemlerini hızlandırıyor

0
Resimde tahtadan Urduca okuyan bir kız gösterilmektedir.  — AFP/Dosya
Resimde tahtadan Urduca okuyan bir kız gösterilmektedir. — AFP/Dosya

İSLAMABAD: Federal hükümet, Urduca’yı Anayasa’nın 251. Maddesi uyarınca tüm devlet dairelerinde resmi dil olarak uygulamak için birkaç adım atıyor.

Bu bağlamda, Planlama, Geliştirme ve Hususi Bakanlığı kısa sürede, 75 milyon Rs’nin üstünde bir değere haiz olan Ulusal Dil İşleme Laboratuvarının (NLP-Lab) Kurulması başlıklı projenin gözden geçirilmiş PC-I’sini onayladı.

Bakanlık, Yargıtay’ın 2015 senesinde Urduca’nın resmi dil olarak uygulanmasına yönelik sonucuna uyma çabalarını hızlandırıyor.

Planlama Bakanı Ahsan Iqbal, manuel süreçlerden dijital süreçlere geçişe odaklanarak bu çabaların arkasındaki itici güç olmuştur. Hükümetin Urdu dilinin tanıtımı için mümkün olan tüm adımları attığını söylemiş oldu.

Ulusal Miras ve Kültür Bakanlığı Bakanlığı sponsor kurum olurken, Ulusal Dil Tanıtım Dairesi (NLPD) projeyi yürütecek.

Gelişmek için Ekim 1979’da kurulan departmanla ilişkili olan NLPD Genel Müdürü Dr Rashid Hameed, “Projenin temel amacı, Urducayı kapsamlı dijital veri kaynaklarına haiz diller statüsüne yükseltmek ve onu çağıl teknoloji uygulamalarıyla donatmaktır” dedi. ve Urduca ulusal dilini tanıtın.

NLP-Lab’in ayrıntılarını paylaşan Dr Hameed, projenin dil öğrenimini daha erişilebilir hale getirecek, sınır ötesi kolaylaştıracak makine çevirisi (MT), konuşma tanıma (SR) ve optik karakter tanıma (OCR) benzer biçimde çeşitli uygulamaların geliştirilmesini içerdiğini deklare etti. kontakt ve tecim, insanların çevrimiçi içeriğe erişmesini sağlar, kültürler arası anlayışı destek sunar ve dil kaynaklarının korunmasına destek sunar.

Günümüz dünyasında yalnızca son olarak teknolojiye uyarlanmış dillerin hayatta kalabileceğine inanıyordu.

Görevdeki hükümet, Nisan 2022’de göreve geldiğinden beri ülkede dijital dönüşümü uygulamaya yönelik birkaç adım attı.

Geçen ay bakan, dijital dönüşümün uygulanmasını kolaylaştırmayı ve ülkenin ihracat hacmini artırmayı amaçlayan data teknolojisi ve hususi sektörden uzmanlardan oluşan bir yönlendirme komitesi kurdu.

NLPD Araştırma ve Geliştirmeden Görevli Program Müdürü Syeda Roshana Ali Naqvi, projenin öteki ayrıntılarını paylaşırken, MT modülünün metni İngilizceden Urducaya otomatikman çevirmek için bilgisayar algoritmaları kullandığını deklare etti.

“Bu modül, politikalar, basın bültenleri, ekonomik araştırmalar, senelik raporlar, uzun vadeli planlar, haber bültenleri, kamu duyuruları, ihaleler ve reklamlar dahil olmak suretiyle tüm güncel resmi belgelerin İngilizce’den Urduca’ya çevirilerini verimli bir halde elde edecektir” dedi.

Ulusal dilin hayatta kalması, büyümesi, tanıtılması ve geliştirilmesi için laboratuvarın önemini altını çizdi.

NLPD program yöneticisi, projenin konuşma tanıma ve optik karakter tanıma modüllerine ilişkin bilgileri da paylaştı.

SR modülünün dijital cihazların insan konuşmasını tanımasını ve Urduca metne dönüştürmesini sağlayacağını deklare etti. “Bu teknoloji, parlamento konuşmaları ve toplantı tutanakları benzer biçimde Urduca ses kaynaklarının dijitalleştirilmesine destek olacak” dedi ve konuşma tanıma teknolojisinin işitme ve konuşma bozukluğu olanlar için erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırabileceğini de sözlerine ekledi.

OCR modülü ise basılı metni düzenlenebilir dijital metne dönüştürür. “Bu, daha ilkin yazdırılan kayıtları dijitalleştirmeye destek olacak ve manuel yazmaya kıyasla mühim oranda süre ve emek tasarrufu sağlayacak.”

OCR modülü, metni aranabilir hale getirerek erişimi ve kullanımı kolaylaştıracak dedi.

Uzmanlar, bu değişen teknolojinin Urduca metni görme engelli kişiler için sesli kitap şeklinde erişilebilir hale getirebileceğine inanıyor. Bu ve öteki suni data tabanlı uygulamalarla, Urduca değişik platformlarda daha erişilebilir ve kullanılabilir hale gelebilir.

2003 senesinde yüksek mahkemede zamanı bir dava açan avukat Kokab İkbal, sonucu ülke tarihinde mühim bir an olarak selamladı.

2015 senesinde, o zamanki Baş Yargıç Jawad S Khawaja başkanlığındaki yüksek mahkemenin üç üyeli bir heyeti, hükümete sonucu uygulamasını emretti.

“Devlet dairelerinde Urdu dilinin tanıtımına ciddi bir gerekseme var” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir