Hükümet SC’yi, Imran’ın gizyazı davasındaki hapis davasıyla ilgili IHC sonucuna karşı harekete geçirdi

Hükümet SC’yi, Imran’ın gizyazı davasındaki hapis davasıyla ilgili IHC sonucuna karşı harekete geçirdi
Eski Başbakan İmran Han. — AFP/Dosya

İSLAMABAD: Bekçi hükümet Cuma günü İslamabad Yüksek Mahkemesi’nin (IHC) Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) kurucusu İmran Khan’ın gizyazı davasındaki hapis davasını geçersiz kılan sonucuna karşı Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Geçtiğimiz senenin kasım ayında IHC, kurucu Imran Khan’ın devlet gizemini sızdırma suçlamasıyla kayıtlı gizyazı davasındaki hapis davasının yürütülmesine ilişkin tebliği geçersiz kıldı.

Yargıç Miangul Hassan Aurangzeb ve Yargıç Saman Rafat Imtiaz’dan oluşan bir IHC kısmı heyeti, Imran’ın, Resmi Sırlar kapsamındaki gizyazı davasında tek üyeli bir heyetin hapis davasını onaylama sonucuna karşı mahkeme içi temyiz başvurusuna ilişkin sonucu 21 Kasım 2023’te deklare etti. Kanun, 1923.

Federal hükümet, bugün üst mahkemeye sunmuş olduğu dilekçede, yüksek mahkemenin davanın gerçeklerini gerektiği şeklinde değerlendirmediğini söyleyerek SC’den IHC kararını bozmasını istedi.

Mahkeme, IHC’nin eski başbakanın gizyazı duruşmasını geçersiz kılmak için oluşturulan hususi bir mahkemeyi geçersiz duyuru etme yetkisine haiz olmadığını ileri sürdü.

Khan’ın mahkeme içi itirazına müsaade eden bölüm heyeti, hukuk bakanlığının bildiriminin “yasal yetkiden yoksun ve hukuki tesiri bulunmadığını” duyuru etti.

IHC, 3 sayfalık kısa tebliğinde, hapishane yargılamasının “istisnai durumlarda” yapılabileceğini belirtti.

“İstisnai durumlarda ve adalete elverişli olması halinde, kanunun öngördüğü usule uygun olmak kaydıyla, açık duruşma yada gizli saklı yargılamanın gereklerini karşılayacak şekilde cezaevinde yargılama yapılabilir.”

Mahkeme ek olarak, Hukuk ve Hakkaniyet Bakanlığı’nın, bekçiler kabinesinin hapishane davasına onay vermesinin arkasından yayınladığı 15 Kasım tarihindeki tebliğin “geçmişe dönük tesir veremeyeceğini” deklare etti.

Ondan sonra İmran’ın gizyazı davası tekrardan başlatıldı sadece IHC, 14 Aralık 2023’ten sonrasında hususi bir mahkeme tarafınca yürütülen gizyazı davasındaki tüm yargılamaları geçersiz duyuru etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir