Fafen, ECP’yi RO’ların ‘yasalara uymamasını’ dikkate almaya çağırıyor

0
Seçim görevlileri, 8 Şubat 2024'teki 2024 genel seçimleri sırasında oy verme işleminin sona ermesinin ardından oyları sayıyor. — APP
Seçim görevlileri, 8 Şubat 2024’teki 2024 genel seçimleri esnasında oy verme işleminin sona ermesinin peşinden oyları sayıyor. — APP

Hükümet dışı bir anket gözlemcisi olan Özgür ve Adil Seçim Ağı (Fafen), geri dönen memurların (RO’lar) yasalara uymadığını tespit etti; bu durum, “sandık merkezlerindeki büyük seviyede emsalsiz oy verme ve sayım süreçlerini gölgede bıraktı”. 2024 ülke çapındaki oylama sonuçlarının derlenmesi devam ediyor.

Hükümet dışı seçim gözlemcisi, ülkenin en üst anket düzenleme otoritesini, seçim bölgelerinde geçici ve konsolide sonuçların hazırlanması da dahil olmak suretiyle, seçim neticeleri sürecinin tüm aşamalarında tam şeffaflık gerektiren kategorik yasal hükümleri güçlendirmeye çağırdı.

“2017 tarihindeki Seçim Kanununun 92. Maddesi, geri dönen görevlilerin, yarışan adayların, onların seçim temsilcilerinin ve mevcut olabilecek yetkili gözlemcilerin huzurunda Sayım Sonuçlarına ilişkin Geçici Konsolide Beyanını (Biçim-47) hazırlamasını ve duyurmasını gerektirmektedir. .”

“Benzer şekilde, Bölüm 95(1), geri dönen memurun, sonuçların konsolidasyonunu yarışan adayların ve onların seçim temsilcilerinin huzurunda yürütmesini gerektirmektedir. Bölüm 95(9), Geri Dönen Memurların Biçim-48’in (Başkan Memurlar Tarafınca Sağlanan Sayım Sonuçlarının Birleştirilmiş Beyanı) ve Biçim-49’un (Nihai Konsolide Netice) kopyalarını sağlamasını gerektirir. Bölüm 238 ek olarak akredite gözlemcilerin sonuçların konsolidasyonunu gözlemlemesine de olanak tanıyor.”

Sadece, 260 Ulusal Meclis seçim bölgesinden 135’indeki RO’lar bu hükümlere uymadı ve bu durum, ECP’nin, çoğu zaman sandık merkezlerindeki oy verme ve sayım süreçleri esnasında sürdürülen seçim şeffaflığını en üst düzeye çıkarma çabalarını baltaladı. Resmi bir açıklamada, Geri Dönen Memurların 135 seçim bölgesindeki Fafen gözlemcilerinin çizelgeleme sürecini gözlemlemesine izin vermediği açıklandı – 80’i Pencap’ta, 23’ü Sindh’de, 18’i Hayber Pakhtunkhwa’da, 11’i Belucistan’da ve üçü de İslamabad Başkent Bölgesi’nde (ICT).

Bu 135 seçim bölgesinden Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) destekli bağımsızlar 46’sını, Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) 43’ünü, Pakistan Halk Partisi-Parlamenterler (PPP-P) 28’ini, bağımsız bağımsızlar 5’ini, Jamiat Ulema’yı kazanmıştır. -e-İslam Pakistan (JUI-P) 3, Muttahida Qaumi Hareketi-Pakistan (MQM-P) ve Pakistan Müslüman Birliği’nden (PML) 2’şer ve Istehkam-e-Pakistan Partisi (IPP), Belucistan Ulusal Partisi’nden birer tane ( BNP), Pakhtunkhwa Ulusal Awami Partisi (PkMAP), Belucistan Awami Partisi (BAP) ve Majlis-e-Wahdat Muslimeen (MWM). Bu şekilde bir seçim bölgesinin geçici sonucu hemen hemen açıklanmadı.

Fafen gözlemcilerine nazaran, 65 seçim bölgesindeki geri dönüş görevlileri bir yada daha çok adayın ve/yada onların seçim temsilcilerinin çizelgeleme işlemlerine katılmasını yasakladı. Bu 65 seçim bölgesinden 25’i PML-N, 24’ü PTI destekli bağımsızlar, beşi PPP-P, dördü bağımsız bağımsızlar, üçü PML ve birer tanesi IPP, BNP ve PkMAP tarafınca kazanıldı. Bu şekilde bir seçim bölgesi kararsız kaldı.

Bölüm 92, yarışan adayların, seçim temsilcilerinin ve yetkili gözlemcilerin huzurunda geçici sonuçların hazırlanmasını gerektirse de, Fafen gözlemcileri, geri dönen memurlar tarafınca çizelgeleme işlemlerini gözlemlemelerine izin verilen 125 Ulusal Meclis seçim bölgesinden 80’indeki RO’ların – Pencap’ta 43, Sindh’de 20, KP’de 13 ve Belucistan’da dört şahıs, PO’ların huzurunda getirmiş olduğu Biçim-45 (Sayım Neticeleri) ve Biçim-46’yı (Oy Pusulası Hesabı) içeren, kurcalanmaya karşı korumalı torbaları açıyorlardı.

17’si Pencap’ta, 13’ü Sindh’de, 11’i KP’de ve biri Belucistan’da olmak suretiyle 42 seçim bölgesinde bu çantalar hiçbir aday ve/yada onların seçim temsilcileri mevcut olmadan açıldı. Geriye kalan üç seçim bölgesinde (ikisi Sindh’de ve biri KP’de) gözlemciler bu çantaların adayların ve seçim temsilcilerinin huzurunda açılıp açılmadığını belirleyemedi.

2017 Seçim Kuralları’nın 84(3) maddesi uyarınca, geri dönen görevlilerin, Biçim-45’teki aritmetik hataları başkanlık görevlilerine belirtmeleri ve formların bir kopyasını elektronik olarak göndermeden ilkin, hataları imzalarıyla düzeltmelerini istemeleri gerekmektedir. Biçim-45’i düzelterek Komisyona sunduk.

Fafen gözlemcileri, 53 Ulusal Meclis seçim bölgesinde – 23’ü Pencap’ta, 18’i Sindh’de, 10’u KP’de ve ikisi Belucistan’da – RO’ların bir yada daha çok Biçim-45’te aritmetik hatalara işaret ettiğini ve ilgili PO’lardan hataları baş harflerle düzeltmelerini istediklerini bildirdi. düzeltilmiş formların elektronik kopyalarını yine gönderiniz.

Bir çok seçim bölgesindeki geri dönen görevliler, seçim neticelerini ve materyallerini teslim etmek suretiyle ofislerine gelen yüzlerce Başkanlık Görevlisi (PO) için kafi düzenlemeleri yapmadı.

Kış gecelerinde yetkilileri ve seçim malzemelerini taşıyan, herhangi bir oturma ve yiyecek düzeni olmaksızın uzun vasıta kuyrukları, 26’sı Pencap’ta, 25’i Sindh’de, 12’si KP’de ve 3’ü Pencap’ta olmak suretiyle 66 seçim bölgesindeki sayım merkezlerinde kaotik ve kalabalık ortamın başlıca nedeniydi. Fafen gözlemcilerinin bildirdiğine nazaran Belucistan’da.

Her başkanlık görevlisinin seçim neticelerini ve öteki seçim materyallerini teslim etmesi ortalama 15-30 dakika sürer. Ek olarak, oy verme merkezlerindeki düzensiz işlemler, oy verme merkezlerinin sonuçlarının geri dönen görevlilere hem elektronik hem de fizyolojik olarak iletilmesi için aynı yasal süre olan saat 02.00’den kaynaklanıyor olabilir. Sonuçların elektronik olarak iletilmesi durumunda bu uygun bir son tarih olsa da, bilhassa Chitral, Kohistan ve Cenup Pencap şeklinde birçok seçim bölgesinin coğrafi olarak büyük olduğu bir ülkede, sandık sonuçlarının ve materyallerinin fizyolojik olarak teslim edilmesi lojistik bir güçlük olmaya devam ediyor. Belucistan’ın bir çok bölgesi ve Sindh kırsalı.

Fafen gözlemcileri, geri dönen memurların yalnızca dört seçim bölgesinde yasal olarak öngörülen sabah saat 2’ye kadar kısmen tamamlanmış geçici neticeleri hazırlayabildiklerini bildirdi. Geçici sonuçların tamamının oy kullanma gününü takip eden gün saat 10.00’a kadar hazırlanması gerekiyor.

Parlamentonun operasyonel gerçekler ışığında 2017 Seçim Yasasında düzeltim yapması ve seçim sonucu yönetim sürecindeki devam eden boşlukları doldurması gerekebilirken, ECP’nin seçim şeffaflığını sağlamak için Geri Dönen Görevlilerin talimatlarına uymamasını araştırması gerekiyor. ve Seçim Komisyonuna hatalı seçim yetkilileri, kamu görevlileri ve Pakistan’ın hizmetinde olan kişilere karşı harekete geçme yetkisi veren 2017 Seçim Yasası’nın 55. Maddesi uyarınca sorumluluğun belirlendiği sonucuna varıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir