Eski IHC hakimi Shaukat Aziz Siddiqui’nin görevden alınması Yüksek Mahkeme tarafınca yasa dışı deklare edildi

0
Adalet (retd) Shaukat Aziz Siddiqui.  — İslamabad Yüksek Mahkemesi/İnternet sitesi
Hakkaniyet (retd) Shaukat Aziz Siddiqui. — İslamabad Yüksek Mahkemesi/İnternet sitesi

İSLAMABAD: Yüksek Mahkeme Cuma günü eski İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC) hakimi Shaukat Aziz Siddiqui’nin görevden alınmasının “yasadışı” bulunduğunu duyuru etti.

Pakistan Başyargıcı Qazi Faez Isa başkanlığındaki ve Yargıç Amin-ud-Din Khan, Yargıç Jamal Khan Mandokhail, Yargıç Syed Hasan Azhar Rizvi ve Yargıç İrfan Saadat Khan’dan oluşan beş üyeli bir kurul, 23 Ocak’ta ertelenen sonucu deklare etti.

Yüksek mahkeme, Yüksek Yargı Konseyi’nin kararını ve devrin cumhurbaşkanının Sıddıki’nin görevden alınmasına ilişkin bildirimini geçersiz kıldı.

Mahkeme 23 sayfalık sonucunda, “Yargıç Shaukat Aziz Siddiqui, IHC’den emekli bir hakim olarak görülmeli ve tüm toplumsal haklara ve emekli maaşına hak kazanacaktır.” dedi.

Kararda, SJC’nin Yargıç Siddiqui aleyhine, eski yargıcın “tesviye etmiş olduğu iddiaların doğruluğunun yada yanlışlığının” “ilgisiz” olduğu varsayımı üstüne dava açmış olduğu açıklandı. Ek olarak SJC’nin, Yargıç Siddiqui’nin kendisi tarafınca ileri sürülen iddiaları kanıtlamakta, bağımsız olarak doğrulamak, kanıtlamak yada kanıtlamakta başarısız olduğu yönündeki görüşünü de kaydetti.

Kararda, eski IHC yargıcının o zamanki Tümgeneral (retd) Faiz Hameed ve birkaç astına karşı ileri sürdüğü iddiaların “oldukca ciddi” olduğu açıklandı.

“Sadece Yargıç Sıddıki’ye iddialarını kanıtlama fırsatı verilmedi ve suçlamış olduğu kişilerle karşı karşıya getirilmedi. Bu kusuru fark ettiğimizde, aleyhinde iddialarda bulunmuş olduğu her insana tebligat yaptık ve onlara itiraf etme fırsatı sağladık/ onları inkar edin. Hepsi iddia edilen vakaya karıştıklarını reddetti” dedi.

Mahkeme sonucunda ek olarak, adli heyete sunulan yanıtlar dikkate alındığında, SJC’nin mevzuyu araştırmasının ve kimin hakikatı söylediğini tespit etmesinin daha da lüzumlu olduğu vurgulanmıştır.

“SJC, Yargıç Siddiqui’nin kendi sözlerine ve yanıtlarının içeriğine herhangi bir halde güvenmedi; SJC bunların yanlış bulunduğunu varsaydı ve bu varsayımı yaptıktan sonrasında Yargıç Siddiqui’nin görevi kötüye kullanmaktan suçlu olduğu sonucuna vardı. Bu tür şeyleri kategorize etmek zor olurdu. Adil yada yasal sürecin gerekliliklerine uygun bir karar. Yargıç Siddiqui’ye, Yargıç Siddiqui’nin görevden alınmasının temelini oluşturduğunda SJC’nin görevi olan iddialarının doğruluğunu kanıtlama fırsatı verilmedi.” hükmü deklare etti.

Kurul ek olarak, Madde 10A’nın adil yargılanma hakkını ve Yüksek Mahkeme’nin Yargıç Siddiqui’nin “yoksun bırakıldığını” belirttiği yargıçlar da dahil olmak suretiyle yasal süreci güvence altına aldığını belirtti. Mahkeme, hakime “iddiaların doğruluğunu ortaya koyma fırsatı verilmediğini” ve bunun yerine “onları tesviye etmiş olduğu için cezalandırıldığını” kaydetti.

Yüksek Mahkeme, SJC’nin bir soruşturma yaptıktan sonrasında Yargıç Siddiqui’nin iddialarını “yanlış” bulması halinde onun “suiistimalden suçlu olacağını” sadece mevzuyu soruşturmadan iddiaların aslı astarı olmayan bulunduğunu ifade edemeyeceğini kaydetti. .

Kararda ek olarak SJC’nin “Yargıç Siddiqui’nin hangi hususi suiistimalden suçlu bulunduğunu belirtmediği” ve IHC yargıcının “ciddi iddialarda bulunması ve bunu kamuoyuna açıklamış olması” sebebiyle oldukça “şok” olduğu açıklandı.

Kararda ek olarak, biri genelkurmay başkanından, diğeri hükümetten olmak suretiyle konseye ulaşan iki şikayetin mevzunun soruşturulması istendiği açıklandı. Ek olarak Yargıç Khosa’nın SJC’den iddialarla ilgili bir soruşturma yapmasını istediğini de ekledi.

Yüksek Mahkeme ek olarak, devrin Pakistan başsavcısı Anwar Mansoor Khan’ın davranışıyla güvenilirliğini zedelediğini belirtti. Ek olarak avukatın, SJC’nin “bir hakimin görevi kötüye kullanmasını neyin oluşturduğunu belirlemek için Davranış Kuralları hükümlerinin ötesine geçebileceğini” ileri sürerek SJC’yi “yanılttığını” belirtti.

Kararda, “Yasal süreç gereklilikleri göz ardı edilerek bireysel özgürlük kısıtlandı ve hakikat bastırıldı” ifadesine yer verildi.

Kararda ek olarak, dilekçenin duruşmasının gecikmesi sebebiyle Yargıç Sıddıki’nin yüksek mahkeme hakimi olarak emeklilik yaşına ulaşmış olduğu ve bundan dolayı görevine geri alınamayacağı açıklandı.

“Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, SJC’nin Cumhurbaşkanına sunulan 11 Ekim 2018 tarihindeki Raporu/Görüşünde ve 11 Ekim 2018 tarih ve F.9(2)/2018-A.II Sayılı Tebliğinde, Başbakanın tavsiyesi üstüne çıkarılan Bakanlar Kurulu ve Hakkaniyet Sıddıki, İslamabad Yüksek Mahkemesi Hakimi olarak emekli olmuş sayılacak ve kendisine verilen tüm hak ve ayrıcalıklardan yararlanma hakkına haiz olacaktır. Emekli bir hakimin bu dilekçelere yukarıdaki şartlarda izin vermesi” hükmüne varıldı.

IHC hakiminin görevden alınması

Eski hakim, 21 Temmuz 2018’de Rawalpindi Barosu’na hitaben yapmış olduğu konuşmada haber alma teşkilatlarını hedef alan hitabı sebebiyle ESK’deki görevinden alınmıştı.

Eski yargıç konuşmasında kırılgan kurumları yargı işlerine müdahale etmekle suçladı.

Hemen sonra kendisine karşı, hükümet ikametgahına ilişkin fazladan harcamaları da içeren oldukca sayıda referans sunuldu; 2017’deki Faizabad oturma eylemi davasının duruşması esnasında kendisine karşı açıklamalarda bulunan ilgili iki referans, bir diğeri onun görevden alınmasını talep ediyor ve bir şikayetin arkasından SJC tarafınca ele alındı. konuşmaların arkasından kendisine karşı.

Sonunda, SJC’nin onu görevden almaya karar vermesinin arkasından 11 Ekim 2018’de görevden alındı.

Hakim hemen sonra 2018 senesinde SJC tarafınca görevden alınmasına itiraz etti ve davası, 13 Haziran 2022’de meydana getirilen anayasa dilekçesine ilişkin son duruşmayla o zamandan beri devam ediyor.

Sıddıki, dilekçesinde, ESK hakimi olarak kendisine verilen ihraç tebliğinin iptalini talep etti.

Hakim, kıdemli avukat Hamid Khan tarafınca temsil edilirken, dilekçedeki taraflar içinde İslamabad Barosu ve Karaçi Barosu da içeriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir