ECP, silahlı kuvvetlerin ‘her halükarda’ sandık çalışanının görevlerini üstlenmesini kısıtlıyor

ECP, silahlı kuvvetlerin ‘her halükarda’ sandık çalışanının görevlerini üstlenmesini kısıtlıyor
Pakistan Ordusu birlikleri seçim görevini yerine getiriyor.— APP/File

İSLAMABAD: Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) Perşembe günü, 8 Şubat’ta sandık görevi için görevlendirilecek askeri personele, hiçbir durumda sandık çalışanının görevlerini üstlenmemeleri ve “yansız” kalmaları emirini verdi.

Bekçi federal kabine, İçişleri Bakanlığı’nın tavsiyesi üstüne, ülke çapında yaklaşan genel seçimler esnasında Pakistan Ordusu ve sivil silahlı kuvvetler çalışanının kırılgan seçim bölgelerinde konuşlandırılmasını oybirliğiyle onayladı.

Askerler sivil kurumların özgür, adil ve barışçıl genel seçimler düzenlemesine destek olacak.

Seçim Düzenleme Kurulu, bugün yayınladığı tebliğinde güvenlik çalışanının “genel olarak seçim süreci, özelde ise oy verme süreci süresince yansız ve yansız kalmasını, hiçbir siyasal parti yada adayın lehinde yada aleyhinde hareket etmemesini” istedi.

Seçim göreviyle görevlendirilen silahlı kuvvetler ve sivil silahlı kuvvetlere mensup güvenlik çalışanının, Pakistan Anayasası’nın 245. maddesinde ve kanunda tanımlanan silahlı kuvvetlerin rolüne uygun olarak ve kendilerine verilen vazife sınırları dahilinde görevlerini yerine getirecekleri açıklandı. Genel seçimlerin yürütülmesinde ECP’ye destek olmak için silahlı kuvvetlere.

Ordu çalışanı, “seçmenlerin oy verme merkezlerine kolay ve güvenli erişimi için güvenli bir ortam” sağlamak amacıyla kırılgan seçim bölgelerinde görevlerini sandıkların haricinde yerine getirecek.

Sorumluluklarını tanımlayan ECP şunları söylemiş oldu: “[at the polling station,] Polis 1. aşama müdahale ekipleri olacak, sivil silahlı kuvvetler ise [and] silahlı kuvvetler sırasıyla 2. ve 3. aşama müdahale ekipleri olarak vazife yapıyor.”

ECP, oy pusulalarının matbaalardan bölge geri dönüş memurlarının ofisine taşınması esnasında güvenliğin askerler tarafınca sağlanacağını söylemiş oldu.

Benzer şekilde, güvenlik çalışanı, oy kullanma ve sayım işlemleri tamamlandıktan sonrasında, seçim malzemelerinin geri dönen memurların ofislerinden oy verme merkezlerine ve geri dönüş esnasında güvenliği elde edecektir.

“Pakistan Anayasası’nın 220 ve 245. Maddeleri (tüm maddeler/alt maddeler dahil), Terörle Savaşım Yasası’nın (ATA), 1997 (tadil edilmiş şekliyle) 4. ve 5. Bölümleri ve 193. Bölüm ile okunan 5. Bölüm uyarınca görevlerini yerine getirin. Seçim Yasası, 2017 (Xxxttt of 2017),” seçim gözlemcisi tarafınca gösterilen bildirimi okudu.

Seçim düzenleyicisi, silahlı kuvvetler ve sivil silahlı kuvvetlerdeki her subayın ve astsubayların, ECP tarafınca 25 Ocak’ta (bugün) gösterilen bir bildirim yöntemiyle kendilerine devredilen yetkileri kullanacağını söylemiş oldu.

Personel, DRO’ların, RO’ların, başkanlık görevlilerinin (PO’lar) ve oy verme çalışanının kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerini sağlayacak şekilde güvenli bir ortamın sağlanmasını kolaylaştıracaktır.

Seçim gözlemcisi, seçmenlerle ve seçim görevlileriyle uğraşırken nezaketi gözetmeli, kusursuz davranışlar sergilemeli, kesin ve adil davranmalı, herhangi bir durumu ele alırken kanunlara uygun davranmalı ve birliklere tavsiyelerde bulunmalıdır.

“Görevlerini yerine getirirken, ilk olarak PO’ya rapor vermeleri ve kanun ve asayiş/güvenlik durumu yaratma potansiyeli olan her türlü usulsüzlük/problem/yanlış uygulamayı kendi buyruk komuta zincirine bildirmeleri gerekiyor; seçilmiş en kırılgan oylamaların haricinde gözlemliyorlar. (yetkilendirildiği yerde) ve bu mevzuda verilen talimatlara gore hareket edin. PO’nun bildirilen herhangi bir usulsüzlük/problem/yanlış uygulamanın yapılmasını önlemek için harekete geçmemesi durumunda, güvenlik çalışanı derhal ilgili RO’yu bilgilendirecektir.”

ECP, personelden ilgili tüm yasalara uymasını ve seçim sürecinde güvenli bir ortam sağlayarak ve kanun ve düzeni sağlayarak halkın itimatını kazanmak için devamlı çalışmasını istedi.

Açıklamada, “Akredite gözlemcilerin ve medya mensuplarının oy verme merkezlerine girmesine izin veriliyor” denildi.

Seçim düzenleyicisi, tabanca, patlayıcı yada istenmeyen maddeler bulunduran yada hastalık yaratan, sertlik eylemine yada genel seçime zarar veren bir eyleme kışkırtan kişiler haricinde, seçme hakkına haiz hiçbir seçmenin sandık merkezine girmesini engellememesi mevzusunda personele yönerge verdi. Ulusal güvenlik ve ülkenin çıkarları.

“Hiçbir durumda oy verme çalışanının görevlerini üstlenmeyin.”

ECP, personelden, oy pusulaları da dahil olmak suretiyle hiçbir seçim materyalini ellerine almamalarını istedi.

Askerlerden hiçbir adayla, seçim temsilcisiyle, sandık görevlisiyle, gözlemciyle ya da medya mensubu ile hiçbir şekilde münakaşaya girmemeleri istendi.

“Başkanlık görevlisi, başkan yardımcısı yada oy verme memurunun görevlerine hiçbir şekilde müdahale etmeyin.”

Seçim gözlemcisi, personelden, sandık haricinde görülen usulsüzlüklere tek başına tepki vermemesini, mevzuyu başkanın bilgisine sunmasını ve bu mevzuda kendisinden lüzumlu talimatı almasını istedi.

“Usulsüzlük yada suiistimal devam ederse, lüzumlu yasal işlemin yapılabilmesi için derhal görevli görevlisini bilgilendirecektir.”

Sayım işleminin barışçıl bir halde tamamlanabilmesi için askerlerin sayım sürecine hiçbir şekilde müdahale etmemeleri ve sandık haricinde görevlerini titizlikle yerine getirmeleri isteniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir