Emek verme, Beyazların kendi ırklarını daha ‘insan’ olarak gördüklerini ortaya koyuyor

Emek verme, Beyazların kendi ırklarını daha ‘insan’ olarak gördüklerini ortaya koyuyor
Black Lives Matter (BLM) protestocuları, George Floyd’un ölüm yıldönümünde Brooklyn, New York’ta düzenlenen yürüyüşte pankartlar taşıyor ve çarpıcı sözler atıyor. AFP/Dosya

Proceedings of the National Academy of Sciences’da gösterilen yakın tarihindeki bir emek harcama, insanların açık inançları ile ırk söz mevzusu olduğunda örtük önyargıları içinde kaygı verici bir eşitsizlik bulunduğunu ortaya çıkardı.

Harvard ve Tufts Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafınca yürütülen emek harcama, örtük önyargılarını kontrol eden 13 deneye katılan 60.000’den fazla denekten veri topladı.

Iştirakçilerin yüzde 90’ından fazlası, beyazların ve beyaz olmayanların eşit derecede insan bulunduğunu açıkça ifade ederken, örtük ölçümün neticeleri değişik bir öykü söyledi. Hem ABD Birleşik Devletleri’nden hem de öteki ülkelerden beyaz katılımcılar, “insan” niteliğini tutarlı bir halde öteki ırk gruplarından fazlaca kendi ırk gruplarıyla ilişkilendirdiler. Bu örtük önyargı, kendi gruplarını ve beyazları “insan” ile eşit derecede ilişkilendiren Siyahi, Asyalı ve Hispanik katılımcılarda gözlemlenmedi.

Emek verme, kavramlar ve nitelikler arasındaki ilişkilerin enerjisini ölçen yaygın olarak kullanılan bir vasıta olan Örtülü İlişkilendirme Testine (IAT) dayanıyordu. IAT, bireylerin kamuya açıklamak istemeyebilecekleri yada bilgili olarak bilincinde bile olamayacakları tutumları ortaya çıkarır. Tüm deneylerde, beyaz iştirakçilerin yüzde 61’i beyazları daha fazlaca “insan”la ve Siyahları daha fazlaca “hayvan”la ilişkilendirdi. Daha da kaygı verici olanı, beyaz iştirakçilerin yüzde 69’unun beyazları insanlarla ve Asyalıları hayvanlarla daha fazlaca ilişkilendirmesiydi.

Bu önyargılar yaş, din ve eğitim şeklinde değişik demografik özelliklerde devam etti, sadece siyasal görüş ve cinsiyete bakılırsa değişim gösterdi. Muhafazakarlar ve erkekler, “insan” ve beyaz bireyler içinde birazcık daha kuvvetli örtük ilişkiler sergilediler. Beyaz olmayan katılımcılar, beyazlara kıyasla kendi ırksal gruplarının lehine örtük önyargılar sergilemediler, sadece başka bir azınlık grubuna karşı değerlendirildiğinde beyazların daha insan olduğu yönünde bir önyargı gösterdiler.

Çalışmanın baş yazarı Kirsten Morehouse, bu bulguların yüzyıllardır mevcud duyguların kalıcılığını yansıttığını altını çizdi. Öteki ırkların insanlıktan çıkarılması, tarihsel olarak eşit olmayan muameleyi ve zulmü haklı çıkarmak için kullanılmıştır. Beyaz iştirakçilerin kendi ırksal gruplarını destekleyen örtük önyargılar sergilemeleri, iştirakçilerin çoğunluğunun geldiği ABD Birleşik Devletleri’ndeki beyazların toplumsal ve ekonomik hakimiyetini vurgulamaktadır.

Sonuçlar bazıları için rahatsız edici olsa da, bu üstü kapalı önyargılar hakkında farkındalık yaratmak, basmakalıp kalıpları kırmada mühim bir ilk adımdır. Bu önyargıları tanımak ve ele almak, daha kapsayıcı ve eşit bir cemiyet yaratmaya katkıda bulunabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir