Bilawal BM Güvenlik Konseyi’ne: Bölgede sulh taahhüdünüzü yerine getirin

Bilawal BM Güvenlik Konseyi’ne: Bölgede sulh taahhüdünüzü yerine getirin
Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne hitap ediyor. – UYGULAMA

NEW YORK: Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Keşmir sorunuyla ilgili kararlarını uygulaması ve bölgede sulh taahhüdünü yerine getirmesi ve “oldukca taraflılığın başarı göstermiş olabileceğini kanıtlaması” vurgulandı.

Güvenlik Konseyi’nde “Internasyonal sulh ve güvenlik: reforme edilmiş oldukca taraflılık” hakkında konuşan dışişleri bakanı, BMGK tarafınca ele alınmayan bir gündem maddesi bulunduğunu söylemiş oldu — Keşmir problemi.

“Bunun oldukca uluslu bir gündeme, bu BMGK’nın bir gündemine inanıyoruz ve oldukca taraflı kurumun yada oldukca taraflılığın başarısını ve bu Konsey’in başarısını görmek istiyorsanız, kesinlikle bu sürece destek olabilirsiniz; Keşmir problemi söz mevzusu olduğunda BMGK kararlarının uygulanmasına izin verin, oldukca taraflılığın başarı göstermiş olabileceğini kanıtlayın, BMGK’nın başarı göstermiş olabileceğini kanıtlayın ve bölgede barışı sağlayın” dedi.

Pakistan’ın BM, BMGK ve Genel Kurul’un daha çok demokratikleşmesinin bu kurumu güçlendireceğine ve ona hareket etmesi için tinsel bir otorite sağlayacağına inandığını söylemiş oldu. “Kuruma daha çok demokratikleşmek ve bazılarının üstünlüğüne değil, her insanın egemen niteliğine izin vermek hizmet eder.”

“Seçkinler kulübüne daha çok üye eklemek ve zalimce veto yetkisini genişletmek BM’nin amaçlarına hizmet etmiyor” dedi.

bu Dışişleri Bakanı Güvenlik Konseyi’nin internasyonal sulh ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğa haiz bulunduğunu söylemiş oldu.

Güvenlik Konseyi çatısı altındaki oldukca taraflı çözümlerin, barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmek için en etkili yaklaşımı sunduğunu da sözlerine ekledi.

“Bir anlaşmazlığın tarafları bigün oldukca taraflı süreçleri savunup ertesi gün “ikili” yollarda ısrar edemezler. Pakistan, bölgemizdekiler de dahil olmak suretiyle büyük güvenlik sorunlarının Güvenlik Konseyi ve Genel Yazman’in etken katılımıyla etkin ve barışçıl bir halde çözülebileceğine inanıyor” dedi.

Oldukca taraflılık üstüne

Pakistan dışişleri bakanı ek olarak, “oldukca taraflılığın” BM Şartı’nın temel ilkelerine evrensel ve tutarlı bir halde bağlılığa dayanması icap ettiğini söylemiş oldu – halkların kendi kaderini atama etme, güç kullanmama yada tehdit etme, güç kullanarak toprak elde etmeme , Devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ve iç işlerine karışmama.

Koşul’ın ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak, yakın zamandaki ve devam eden çatışmalar bağlamında oldukca daha mühim hale geldi.

Konsey, çatışmaları ve anlaşmazlıkları yalnızca “yönetmek” yerine çözmeye çalışmalıdır, dedi. Yabancı işgali ve halkların tanınan kendi kaderini atama hakkının bastırılması benzer biçimde çatışmanın altında yatan sebepleri ele almalıdır, diye düşündü.

Ek olarak, Koşul’ın 25. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, Üye Devletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamalıdır.

Dışişleri bakanı, Güvenlik Konseyi’nin yalnızca bir çatışma çıktıktan sonrasında değil, harekete geçmesi icap ettiğini söylemiş oldu. Çatışmaları ortaya çıkmadan ilkin önlemek ve önlemek için önleyici olarak hareket etmelidir.

Güvenlik Konseyi’nin, asla şüphesiz, “uygar küresel gerçekleri” yansıtması icap ettiğini söylemiş oldu.

Bilaval, küresel gerçeklerdeki en mühim değişikliğin, çoğunluğu ufak ve orta ölçekli 193 devletten oluşan bir BM üyeliğinin ortaya çıkması bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Dışişleri bakanı, Güvenlik Konseyi’nin genişletilmesi yöntemiyle adil bir halde temsil edilmeleri icap ettiğinin altını çizdi.

Yeni “sürekli üyeler” eklemek, BM üye Devletlerinin büyük çoğunluğunun Güvenlik Konseyi’nde temsil edilme fırsatlarını sayısal olarak azaltacağını belirterek, “Bazılarının üstünlüğü değil, her insanın egemen eşitliği ilkesine bağlı kalmalıyız. ”

Dışişleri Bakanı, geçmişte Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyeleri arasındaki farklılıklar sebebiyle hareket edemediğini ve yeni sürekli üyelerin eklenmesinin Güvenlik Konseyi’ndeki nüzul olasılığını artıracağına dikkat çekti.

“Mesele çözüm olması imkansız. Ve normal olarak, Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamama kaydı bulunan Devletlerin, Konsey üyeliğinin herhangi bir biçimi için dikkate alınmaya kıymet olduğu düşünülemez” dedi.

Oldukca taraflılığın hakikaten de birçok faydası bulunduğunu söylemiş oldu. Oldukca taraflılığın yararları oldukca açıktı, dedi.

‘BM organlarını güçlendirmek, etkin bir halde kullanmak dirimsel ehemmiyet taşıyor’

Dışişleri Bakanı Bilawal ek olarak, oldukca sayıda tehdit ve meydan okumayla karşı karşıya kalan bu karmaşık dünyada, Birleşmiş Milletler çerçevesinde kapsayıcı oldukca taraflı süreçlerin sulh ve güvenliği, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı ve çeşitli sorunlara etkili yanıtları teşvik etmek için en ümit verici olasılığı sunduğunu söylemiş oldu. birbirine kenetlenen küresel zorluklar.

Bundan dolayı, Birleşmiş Milletler’in tüm ana organlarının (Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Toplumsal Konsey, İnsan Hakları Konseyi, Internasyonal Hakkaniyet Divanı ve Genel Yazman) yetkilendirilmesinin ve verimli bir halde kullanılmasının dirimsel ehemmiyet taşıdığını söylemiş oldu. Birleşmiş Milletler Sekreterliği.

“Küresel finansal ve ekonomik yönetişim yapılarında, bilhassa de Bretton Woods kurumlarında eşitlik ve demokrasiyi teşvik etmeliyiz. En evrensel küresel forum olan BM Genel Kurulu, oldukca taraflılığı güçlendirmede ve internasyonal ilişkilerde eşitlik ve adaleti geliştirmede merkezi bir rol oynamalıdır” dedi.

“Dünya ilkin varoluşsal tehditlerle yüzleşmeli”

Bilaval, dünyanın dikkatinin dar ulusal hırsların peşinden koşmaktan uzaklaşması ve topluca, oldukca taraflı olarak, her şeyden ilkin bir insan ırkı olarak karşı karşıya kaldıkları varoluşsal tehditlerle yüzleşmesi icap ettiğini söylemiş oldu. nükleer tehdit, terörizm meseleleri.

Dar görüşlü popülizme, otoriterliğe yönelik artan eğilim, savunmasız kişilere karşı ayrımcılık ve sertlik ve hatta soykırım tehditleri dayatan İslamofobi de dahil olmak suretiyle nefret, yabancı düşmanlığı, popülist aşırıcılık ve ırksal ve dini hoşgörüsüzlük ideolojilerinin yükselişiyle yüzleşmeliyiz. bazı ülkelerde azınlıklar” dedi.

Dışişleri bakanı, Koşul’ın ikinci hedefi olan evrensel sosyo-ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmedikçe dünya düzeni, sulh ve istikrarı teşvik etme çabalarının boşa gideceğini hatırlattı.

Yetkili, COVID salgını, şiddetli çatışmalar ve iklim değişikliğinin daha sık ve şiddetli etkilerinin bir sonucu olarak, ortalama yüz gelişmekte olan ülkenin aşırı ekonomik sorun içinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Dışişleri bakanı, G77 Başkanı sıfatıyla geniş bir oldukca taraflılık gündemini sürdürmeye devam edeceklerini söylemiş oldu.

Pakistan’ın Grup 77 ve Çin’in başkanlığı esnasında, COP27 esnasında Mısır’da, gelişmekte olan dünya için oldukca taraflılığın bir zaferini gördüler. “Zarar ve yitik fonu tesisi eklenmesiyle iklim adaleti için bir zafer gördük” diye ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir