Biden, Trump’ın jüri rekorunu iyi mi geçebilir?

0
Başkent
Yüksek Mahkeme Yargıcı Ketanji Brown Jackson, şimdiye kadar Başkan Biden ve Senato Demokratlarının onayladığını gören yargıçlar içinde içeriyor. | Jabin Botsford/Washington Post/Getty Images

Demokratlar şimdiye kadar önceki yönetimi geride bıraktılar, sadece Trump’ın dört senelik rekorunu kırmak için daha fazlasını yapmaları gerekiyor.

Bu hafta Senato, Başkan Joe Biden’ın 100. yargıç adayını onayladı ve Demokratlar, Cumhuriyetçilerin federal mahkemeleri tekrardan inşa etme çabalarına karşı koymaya çalışırken mühim bir kilometre taşı oldu.

Daha çok yargıcı onaylamak, Demokratlar için mühim bir hedef bu sebeple bu adayların mahkemeler ve politika üstünde kalıcı bir tesiri olabilir. Trump yönetimi esnasında, Cumhuriyetçiler mahkemelerde kürtajdan sıhhat hizmetlerine ve işçi haklarına kadar her şeye yeni engellemeler getirmede merkezi bir rol oynayan tutucu yargıçlar görevlendirdi. Demokratların artık liberal ideolojik bakış açılarına haiz daha çok talibi sahaya çıkarma ve bu rollerde daha çok temsil sunma şansı var. Federal yargıçlar yaşam boyu hizmet ettikleri için, verdikleri kararların tesirleri senelerce devam eden ABD politikasını on senelerce şekillendirme fırsatına sahipler.

Şimdiye kadar Biden, vazife süresinin bu noktasında onaylayabildiği yargıç sayısı açısından eski Başkan Donald Trump’ı geride bıraktı ve 30 bölge mahkemesi yargıcı, 69 bölge mahkemesi yargıcı ve bir Yüksek Mahkeme yargıcına terfi etti. Trump, üçüncü yılının başlangıcında 30 bölge yargıcı, 53 bölge yargıcı ve iki Yüksek Mahkeme yargıcı da dahil olmak suretiyle 85 yargıcı onayladı. 100’den fazla pozisyon hala boş.

Senato Demokratları, üst meclisin Anayasa’ya gore haiz olduğu bir mesuliyet olan bu mevkileri bir an ilkin doldurmanın bu dönem en mühim önceliklerinden biri bulunduğunu belirtiyor. “Hakimler birinci sınıftır. Bu bizim mirasımız. Yargı Komitesi üyesi Senatör Richard Blumenthal (D-CT), Vox’a verdiği demeçte, burada elde ettiğimiz en büyük başarılardan biri bu” dedi.

2022 ara imtihanlarından sonrasında, Demokratlar artık 51 kişilik sağlam bir çoğunluğa haiz oldukları için yargıçların onaylanmasında daha azca engelle karşılaşıyorlar. Ve bunu yapmak için büyük bir teşvikleri var, bu sebeple Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’ni denetim ederken ve ihtimaller içinde yasaların ilerlemesini yavaşlatırken Senato’nun kendi başına yapabileceği birkaç şeyden biri bu.

Bununla beraber, ilerici aktivistler, Demokratların Trump’ın genel siciline yetişmeleri için daha da agresif olmaları gerekeceğine dikkat çekiyor. Trump, vazife süresinin sonuna kadar 234 yargıcın onaylandığını görmüş oldu, bu, yakın geçmişteki ilk dört senelik dönemindeki en fazla başkandı. Şu anda federal yargıdaki hakimlerin dörtte birinden fazlasını oluşturan bu atamalar, Yüksek Mahkemede ve ülke genelindeki öteki birkaç mahkemede mühim kararlar alınmasına destek oldu.

Bu sayıya yetişmek yada onu geçmek için Demokratların, tıpkı Trump başkanlığının son yıllarında Cumhuriyetçilerin yapmış olduğu benzer biçimde, hızlarını artırmaları gerekecek. Sadece, çabaları büyük bir Cumhuriyet barikatına çarpabilir. Şu anda senatörler, Yargı Komitesinin son birkaç senedir izlediği sürecin bir parçası olarak ilçe mahkemesi adaylarını kendi eyaletlerinden ihraç edebiliyorlar. Kalan dönem mahkemesi pozisyonlarının bir çok kırmızı eyaletlerde olduğundan, Cumhuriyetçiler, uygulama hurdaya çıkarılmadıkça Biden’ın onları doldurma girişimlerini engelleme şansına sahipler.

Cumhuriyetçiler geçmişte gelenekten yararlanmış olsalar da, Senato Yargı Başkanı Dick Durbin, uygulamayı şimdilik sürdürmek ve iki taraf arasındaki işbirliğini teşvik etmek istediğini söylemiş oldu. Sadece, Cumhuriyetçilerin bu tekniği ne kadar agresif bir halde kullanmaya karar verdiğine bağlı olarak, Demokratlar tekrardan düşünmeye zorlanabilir.

İlerici savunuculuk grubu Demand Justice’in baş danışmanı ve Obama’nın Beyaz Saray gazilerinden Chris Kang, “Cumhuriyetçilerin bu boşlukları çekip bir Cumhuriyetçi başkanın doldurmasına izin verme umuduyla onları bloke etmesinin pek oldukca yolu var” diyor.

Demokratlar çoğunluklarından yararlanabilir

Senatoyu elinde tutarken, Demokratlar federal yargıyı etkilemeye devam etmek için büyük bir fırsata sahipler.

Ve yeni kurulan 51 kişilik çoğunluk yardımıyla, daha çok hareket alanına da sahipler. Komitelerde bağları koparma mevzusunda oldukca fazla endişelenmek zorunda kalmamaları bir yana, bir üyenin bulunmaması durumunda oy kullanmak için birazcık daha çok alana sahipler.

Ek olarak doldurulması ihtiyaç duyulan mühim sayıda boş kadro vardır ve muhtemelen daha çok hakim emekli oldukça daha çok pozisyon ortaya çıkabilir. Alliance for Justice adlı ilerici bir grubun seyircisine gore, şu anda 13 eyalet mahkemesi ve 100 eyalet mahkemesi boş, 48’i aday yayınlandı ve 65’i aday gösterilmedi. Önümüzdeki iki yıl içinde daha çok yargıcın çekilme edip etmeyeceğine bağlı olarak daha çok iş olabilir ve bu da Biden’ın yapabileceği aday sayısını artıracaktır.

Senato yardımcıları, Demokratların adayları hızlandırmaya istekli bulunduğunu ve çabaların çoktan başladığını söylüyor. Şubat ayında, Senato Demokratları panelde, daha ilkin Cumhuriyetçiler tarafınca reddedilen birkaç şahıs de dahil olmak suretiyle 24 yargıç adayını hızla onayladı. Senato, devrin başından bu yana yargıçların oylarına da odaklandı ve geçen hafta birkaç tanesi değerlendirildi. Yardımcılar, Cumhuriyetçilerin 2019’daki komite oturumları ve oylamalarda kullandıkları hıza dikkat ettiklerini ve bunu ne kadar süratli hareket edeceklerinin de bir göstergesi olarak aldıklarını kaydetti.

Demokratların yargıçlar üstündeki çabaları, hem mahkemelerin ideolojik yapısında hem de bu yargıçların masaya getireceği deneyimin genişliği üstünde mühim bir etkiye haiz olacaktır.

Bilhassa, Biden’ın adayları hem demografi hem de iş deneyimi açısından Trump’a kıyasla oldukca daha çeşitlidir: yüzde 76’sı hanım, yüzde 68’i siyahi ve yüksek bir oran kamu savunucusu yada uygar haklar geçmişine haiz. Öte taraftan, Trump’ın yargıçlarının bir çok beyaz ve adam ve daha geleneksel savcılık yada kurumsal geçmişe haiz.

Demokratların kararlarının bir çok çığır açıcı oldu: Porto Riko Bölge Mahkemesinde vazife icra eden ilk LGBTQ şahıs olan Gina Méndez-Miró ve vazife icra eden ilk Asyalı-Amerikalı olan Cindy Chung da dahil olmak suretiyle yargıçları onayladılar. üçüncüsü, Circuit Court ve Yargıtay’a oturan ilk siyah hanım olan Kentanji Brown Jackson oturuyor. Biden ek olarak üstün dereceli sayıda kamu savunucusunun bölge mahkemelerinde onaylandığını görmüş oldu ve bu, alınan karar türlerini etkileyebilecek bir gelişme.

Demokratların daha da agresif olmaları yönünde ilerici çağrılar var.

Cumhuriyetçilerin Biden’ın adaylarını ne kadar reddettiğine bağlı olarak, Demokratların adaylar için iddialı planlarında hakkaten ilerleyebilmelerini sağlamak için daha çok eylemde bulunmaları gerekebilir.

İlerici örgütlerden New York Times gösterim kuruluna kadar birçok grup, Demokratları bölge yargıçları için “masaüstü” sistemini kaldırmaya çağırdı.

Temel olarak mavi fişler, senatörlerin kendi eyaletlerinden yargıç adaylarını onayladıklarını işaret etmelerine izin verir. Bir senatörün bir aday için mavi fişi iade etmemesi, onu desteklemediğinin bir göstergesi olarak alınır. Mavi fiş olmadan, adaylar geleneksel olarak devam etmez. Bununla beraber, sonunda, bu ölçü, çoğunluğun teklif edebileceği yada görmezden gelebileceği bir nezakettir, taşa konmuş bir kaide değildir.

Cumhuriyetçiler, Demokratların devam ettirdiği bir siyaset olan 2018’de Senato’nun kontrolüne haiz olduklarında bölge mahkemesi yargıçları için blue-slip prosedürünü görmezden gelmeye başladılar. Aktivistler şimdi Demokratların, Biden’ın seçimini yavaşlatmak isteyen Cumhuriyetçiler tarafınca potansiyel olarak reddedilebilecek bölge mahkemesi adayları için aynısını yapmasını istiyor. Düşünce şu ki, Cumhuriyetçiler bir koltuğun dolmasını istemiyorlarsa, adayın kim olduğuna bakılmaksızın mavi fiş sunmayı reddederek kuramsal olarak koltuğu açık tutabilirler.

Times benzer biçimde değişikliğin bazı destekçileri, sistemin temelde demokratik olmadığını korumak için çaba sarfediyor. Pek oldukca ilerici aktivist de dahil olmak suretiyle ötekiler, Demokratların önümüzdeki iki yıl içinde herhangi bir yargıcı onaylayabilmelerini sağlamak için değiştirilmesi icap ettiğini söylüyor.

“Mavi slip barajını kaldırırlarsa tüm kontenjanlarını doldurabilirler. Hakkaniyet İçin İttifak Başkanı Rakim Brooks, yapmazlarsa, bu pozisyonların hepsini dolduramayacaklar” dedi.

Kang, Wisconsin Senatörü Ron Johnson’ın 2022’de William Pocan’ın bölge mahkemesindeki adaylığına verdiği desteği geri çekme kararını, GOP’un adayları engellemek için bu aracı iyi mi kullandığına bir örnek olarak gösterdi. Johnson daha ilkin Pocan’ın adaylığını sadece aylar sonrasında mavi kaymasını geri çekmek için desteklemişti. Johnson, bu kararın Pocan’ın bölge haricinde yaşamış olduğu gerçeğinden kaynaklandığını söylemiş oldu, sadece Pocan onaylanması halinde yer değiştirmeyi teklif etti ve bunun niçin başlangıçta adaylığıyla ilgili bir problem olmadığı açık değil. Kang ek olarak, Cumhuriyetçilerin Obama yönetimindeki 18 yargıç hakkında bir çok kez izahat yapılmadan mavi fişleri alıkoyma ve ilerlemeyi durdurma geçmişine haiz olduğuna dikkat çekti.

Senato Yargı Kurulu başkanı Durbin, bu tür değişimler yapmaktan çekiniyor. Cumhuriyetçileri mavi fişleri kötüye kullanmamaları mevzusunda uyardı, sadece bu aşamada geleneği canlı tutmayı tercih ettiğini kaydetti. Durbin, CNN’e “Mavi fişi korumak isterim” dedi. “Bence bu iyi bir şey fakat işbirliğine ihtiyacımız var.”

Cumhuriyetçiler, adaylarla anlaşmalar bulmak için Demokratlarla çalışmaya devam etmekle ilgilendiklerini iddia ederek bu duyguyu yinelediler. Yargı Komitesi’nin kıdemli GOP üyesi Senatör Lindsey Graham (R-SC), Vox’a “Kızıl Eyalet Cumhuriyetçilerinin hükümetle mantıklı bir halde çalışacaklarından inanırım,” dedi.

Durbin’in yorumları mavi kayma sürecinin yakın gelecekte de devam edeceğini gösteriyor. Sadece bunun Biden’ın ve Senato Demokratlarının yargıç terfi planlarına bir engel olup olmayacağı yakında netleşebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir