Başkan Alvi, tekrardan değerlendirilmek suretiyle NAB tasarısını imzasız olarak iade etti

Başkan Alvi, tekrardan değerlendirilmek suretiyle NAB tasarısını imzasız olarak iade etti

Başkan Arif Alvi. — BBC video ekran kaydı

NAB başkanına daha çok yetki veren 2023 Ulusal Hesap Verebilirlik (Değişim) Yasası, Pazar günü tekrardan değerlendirilmek suretiyle Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafınca imzasız olarak iade edildi.

Tasarı Senato’dan geçti ve onay için cumhurbaşkanına gönderildi. Sadece Başkan Alvi, hesap verebilirlik yasalarında daha ilkin meydana getirilen değişikliklerin Yargıtay’da beklemede bulunduğunu söyleyerek Anayasa’nın 75(1)(b) maddesi uyarınca tasarıyı iade etti.

Bu husus tasarıda ve başbakanın tavsiyesinde ele alınmadı” dedi.

Devlet başkanı, “1999 tarihindeki Ulusal Hesap Verebilirlik Yönetmeliği’ndeki öteki değişimler, hâlihazırda mahkemede olan bir sorun dikkate alınmadan tekrardan gözden geçirilmelidir” dedi.

Bu ayın başlarında Senato, Muhalefetin protestoları ve çarpıcı sözleri içinde 1999 tarihindeki Ulusal Hesap Verebilirlik Yönetmeliğini değiştirebilmek için Ulusal Meclis tarafınca çoktan kabul edilmiş olan bir yasa tasarısını kabul etti.

Karşıcılık senatörleri, değişikliklerin kişiye hususi bulunduğunu ve rüşvet önleyici gövdeyi dişsiz hale getireceğini iddia ettikleri için yasa tasarısı Hukuk Bakanı Azam Nazeer Tarar tarafınca taşındı.

Tasarı, NAB başkanına daha çok yetki vermeyi amaçlıyor ve davayı ilgili bir kuruma, makama yada daireye devretme yada şüpheli şahıs aleyhine herhangi bir dava açılmadığı takdirde herhangi bir soruşturmayı kapatma yetkisine haiz olacak.

Satmaca

Ulusal Hesap Verebilirlik (Değişim) Yasa Tasarısı 2023’te meydana getirilen değişimler, bekleyen tüm soruşturmaların şef tarafınca inceleneceğini belirtti.

“Başkan, bir sanık aleyhine dava açılmadığına ve soruşturmanın kapatılabileceğine ikna olursa, mevzuyu onaylanması ve tutukluysa sanığın özgür bırakılması için mahkemeye havale eder.”

“Başkan, yürürlükte olan başka bir kanuna gore ilk bakışta bir sanık aleyhine dava açıldığı kanaatindeyse, duruma gore mevzuyu ilgili kurum, merci yada daireye havale eder.” satmaca dedi.

Bölüm 6’daki değişim, “NAB Başkanının makamının boşaldığı yada” Başkan NAB’nin bulunmadığı yada görevinin görevlerini yerine getiremeyeceği durumlarda; herhangi bir nedenle, başkan yardımcısı NAB NAB başkanı olarak vazife meydana getirecek ve başkan yardımcısı NAB’nin yokluğunda, federal hükümet NAB’nin kıdemli görevlileri arasından bir başkan vekili NAB atayacaktır.”

Ek olarak, 1999 tarihindeki Ulusal Hesap Verebilirlik Yönetmeliği’nde (1999 tarihindeki XVIIII) meydana getirilen son değişimler sebebiyle, “bu davaların hesap verebilirlik mahkemelerinden öteki mahkemelere, heyetlere ve forumlara devredilmesine ilişkin bazı yasal güçlüklerin ortaya çıktığını” belirtmektedir. NAB Yönetmeliğinin tesir alanına yada yargı yetkisine girer.”

Açıklamada, “Başsavcılığın inisiyatifiyle ve ilgili paydaşların girdileri alındıktan sonrasında, söz mevzusu davaların devri için hesap verebilirlik mahkemelerine yasal koruma sağlamak suretiyle NAB Yönetmeliğinde acilen bazı ek değişikliklerin yapılması gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir