Araştırmaya gore her 6 Avustralyalı erkekten 1’i ufaklıklara yönelik yırtıcı cinsel duygularını kabul ediyor

Araştırmaya gore her 6 Avustralyalı erkekten 1’i ufaklıklara yönelik yırtıcı cinsel duygularını kabul ediyor
Çocuğun cinsel istismarı ve pedofilinin temsili bir görüntüsü. — X/@yalvaranlar

Neredeyse altı Avustralyalı erkekten biri ufaklıklara ve gençlere yönelik yırtıcı cinsel duygular beslediğini itiraf etti ve neredeyse on kişiden biri ufaklıklara yönelik cinsel suçlar işlediğini itiraf etti; sadece ufaklıklara yönelik cinsel istismarın yaygınlığına ilişkin rahatsız edici verilere gore bunlardan oldukça azı tutuklandı.

Kimse öğrenmeseydi adamların yüzde 15’i 14 yaşın altındaki bir çocukla cinsel ilişkiye gireceğini itiraf etti.

NSW Üniversitesi ve Cizvit Toplumsal Hizmetler araştırmasının bir parçası olarak, ulusal temsili rastgele bir ankete 18 ila 65 yaşları arasındaki 1900’den fazla adam katıldı. Sonuçlar, hayatta kalanlar üstüne meydana getirilen önceki araştırmalarla ve ABD ve Britanya’da yürütülen hakemli karşılaştırmalı çalışmalarla uyumludur.

Sidney’deki ortalama 80 polis, kamu çalışanı, hayatta kalanlar ve psikolog, Pazartesi günü araştırmanın baş yazarı UNSW Doçent Michael Salter’ı dinledi.

Salter’a gore bu, fark edilmeyen faillere odaklanan ilk Avustralya araştırmasıydı. Evlatların cinsel istismarının önlenmesini ve erken tespitini geliştirmeyi amaçladı.

Salter, “Bu çalışmanın amacı senaryoyu tersine çevirmek ve toplumdaki ufaklıklara zarar veren ve ceza adaleti sisteminin dikkatine asla gelmeyen erkekleri hakikaten görünür kılmaktı” dedi.

Salter’a gore ideal suçlu “asla şüphelenmeyeceğiniz klasik şahıs” idi. İsimsiz ankete katılan yirmi erkekten biri ufaklıklara yönelik yırtıcı cinsel duygular beslediğini ve kabahat işlediğini iddia etti; bu bireylerin evli olma, daha iyi maaş alma ve çocuklarla emek verme olasılıkları da öteki erkeklere gore daha yüksekti.

Dışarıdaki başarılarına karşın, adamların negatif çocukluk deneyimleri, kaygı, üzüntü ve aşırı içki içme deneyimlerini bildirme olasılıkları daha yüksekti. Ek olarak şifreli uygulamaları, toplumsal medyayı, Bitcoin’i ve sertlik yada öteki kanlı içerikleri içeren pornografiyi kullanma olasılıkları daha yüksekti.

Salter’a gore emek verme adam suçlular üstünde yoğunlaştı şundan dolayı hanım suçlular daha azca sıklıktaydı ve tipik olarak kabahat ortaklarıydı.

Federal Başsavcılık Dairesi’ndeki Ulusal Çocuk Güvenliği Ofisi, e-Güvenlik Komiserliği Ofisi ve Avustralya Federal Polisi, anketin tasarımında ortaklaşa iş meydana getiren Avustralya Çocuk İstismarıyla Savaşım Merkezi’ne (ACCCE) başkanlık etti.

Erkekler, bir erişkin olarak aşağıdaki davranışlardan herhangi birini gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri takdirde araştırma tarafınca suçlu olarak sınıflandırılmıştır: reşit olmayan kişilerin yer almış olduğu çevrimiçi cinsel etkileşimler, resimler yada videolar için ödeme yapmak; çevrimiçi tacizde bulunmak yada cinsel konuşmalar yapmak; bir web kamerasını cinsel amaçla kullanmak; yada kasıtlı olarak evlatların yer almış olduğu pornografiyi seyretmek.

Ankete katılanlar içinde genç erkekler de vardı sadece faillerin çoğunluğu daha yaşlıydı.

Iştirakçilerin ufaklıklara ve gençlere yönelik yırtıcı cinsel arzuları bulunduğunu açıkça kabul edip etmedikleri, çekici buldukları en genç yaşın çoğu zaman 18’in altında olup olmadığını belirtmeleri ya da eğer kimse bunu öğrenmeseydi 14 yaşın altındaki bir çocukla cinsellik yapacaklarını kabul edip etmemeleri temel alınarak, 15,1 olduğu belirlendi. Iştirakçilerin %’si bu düşüncelere sahipti.

Ankete katılanların minimum yüzde 10,2’si ufaklıklara yönelik yırtıcı cinsel dürtülere haiz olduklarını itiraf etti sadece bunların peşinden gitmediklerini iddia etti.

Reşit olmayanlara yönelik cinsel dürtüsü olmayan adamların ortalama %4,2’si kabahat işlemiş ve kabahat işlememiş kişilerle benzer demografik özelliklere haiz.

Salter’e gore internette kabahat işlemenin kolaylığı, gerçek sahibi olma yada cinsiyetçilik, acı verme yada denetim sahibi olma arzusu, içki ve uyuşturucu kullanımı tetikleyiciler olabilir.

Etkinliğin konuşmacıları içinde e-Güvenlik komiseri Julie Inman Grant ve eski Senenin Avustralyalısı Grace Tame de yer ediniyor.

Tame, çalışmanın, kendisi de dahil olmak suretiyle hayatta kalanların, genç cinsel suçluların özellikleri ve davranışlarına ilişkin açıklamalarını doğruladığını belirtti.

Tame, “Kasıtlı olarak iyi karakterli olduğu iddia edilen kişileri yetiştiriyorlar ve ağlarını güçlendirmek ve korunmak için saygı duyulan kurumlara kendilerini sevdiriyorlar” dedi.

Inman Grant’e gore emek verme “ayıltıcı ve üzücü” ve değişen teknolojinin ufaklıklara yönelik cinsel istismarın çağıl salgınında oynadığı role ışık tutuyor.

Emek harcama, Westpac’ın Daha Güvenli Çocuklar, Daha Güvenli Topluluklar programı tarafınca sağlanan fonla mümkün oldu; bu program, kamuya açık raporun bilimsel yayınlanmadan ilkin sunulmasını mecburi kılıyordu. Hakemli yayınlar için yazarlar tarafınca çeşitli makaleler hazırlanmaktadır.

AFP Neticeleri değerlendirme sözü verdi ve öncelikli olarak internette meydana gelen ufaklıklara yönelik cinsel istismar vakalarıyla ilgilenmekten görevli. Önceki mali yılda teşkilat, internette ortalama 40.000 çocuk istismarı iddiası aldı, 186 kişiyi evlatların cinsel istismarı da dahil olmak suretiyle federal suçlardan tutukladı ve 545 vakayı Avustralya’daki öteki güvenlik teşkilatlarına gönderdi.

Bir sözcüye gore, reşit olmayan birinin müstehcen fotoğraflar sunmaya yada müstehcen web etkileşimlerine girmeye zorlandığı yada aldatıldığı “cinsellik şantajı” vakalarının sayısı giderek artıyor.

Avustralya İstatistik Bürosu’nun son olarak verileri, 2019’da polisin cinsel saldırıya uğrayan küçüklerden 8068 rapor aldığını ve saldırıya uğrayan sadece bunu derhal bildirmeyen kişilerden de 3764 rapor aldığını gösteriyor.

Mart ayında gösterilen ABS kişisel güvenlik anketinde bayanların minimum %11,3’ü ve adamların %3,6’sı 15 yaşına gelmeden bir erişkin tarafınca cinsel istismara maruz kaldıklarını bildirdi.

Beş adam çocuktan biri ve üç kızdan biri, kısaca toplam nüfusun %28,5’i, 18 yaşından ilkin cinsel istismara uğradığını bildirdi. Bu bulgular, 8.500 Avustralyalıyı kapsayan ve Medical Journal of Medical Journal’da gösterilen Avustralya Küçüklere Fena Işlem Araştırması’ndan alınmıştır. Nisan ayında Avustralya. Bu hem de failin reşit olmadığı durumlar için de geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

.