ABD, AB ve İngiltere Pakistan seçimlerine tepki gösterdi

0
Adam, 8 Şubat 2024'teki genel seçimler sırasında İslamabad'daki bir oy verme merkezinde oy kullanmak için bir oy pusulası verilmeden önce oy pusulasına başparmağını koyuyor. — Çevrimiçi
Adam, 8 Şubat 2024’teki genel seçimler esnasında İslamabad’daki bir oy verme merkezinde oy kullanmak için bir oy pusulası verilmeden ilkin oy pusulasına başparmağını koyuyor. — Çevrimiçi

Dünya demokrasileri (ABD, İngiltere ve AB), Pakistan’da 8 Şubat’ta ülke çapında yapılacak seçimlerle ilgili görüşlerini deklare etti; bundan dolayı üstünden 24 saatten fazla vakit geçmesine karşın sonuçlar hâlâ gelmeye devam ediyor.

Dün ülke çapındaki oylama sürecine 349’u yabancı gazeteci olmak suretiyle toplam 452 gözlemci ve 43’ü yabancı, 60’ı mahalli gözlemci katıldı ve dünyanın beşinci büyük demokrasisindeki bu büyük demokratik vakası yakından takip etti.

Gün boyu cep telefonu ve web hizmetlerinin kesintiye uğramasının yanı sıra güvenlik tehditlerine karşın, Belucistan ve Hayber Pakhtunkhwa (KP) eyaletlerinde meydana gelen terör vakaları haricinde oy verme süreci ülke genelinde genel olarak barışçıl geçti.

Ek olarak önceki hükümetlerde parlamento rollerini paylaşan birçok parti, Pakistan Seçim Komisyonu’nun (ECP) resmi neticeleri zamanında açıklayacağına dair güvence vermesine karşın ertelenmesinin peşinden sonuçların güvenilirliği mevzusunda sual işaretleri yarattı.

Ayrıca, geçici hükümet ve üst seçim organı, şeffaflığı sağlamak için karmaşık prosedürler uyguladıktan sonrasında nihai sonuçların derlenmesi ve yayınlanmasında herhangi bir kasıtlı gecikme olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

ABD Birleşik Devletleri

— Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı

Milyonlarca Pakistanlı, üstün dereceli sayıda Pakistanlı kadının, dini ve etnik azınlık gruplarının üyelerinin ve gençlerin kayıtlı olduğu 8 Şubat’taki Pakistan seçimlerinde oy kullanarak seslerini duyurdu. Pakistan’daki anket çalışanlarını, sivil toplumu, gazetecileri ve seçim gözlemcilerini, Pakistan’ın demokratik ve seçim kurumlarını koruma ve destekleme yönündeki çalışmalarından dolayı takdir ediyoruz. Şimdi Pakistan halkının iradesini yansıtan, zamanında ve eksiksiz neticeleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu seçimlerin ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüklerine yönelik aşırı engellemeler ihtiva ettiği yönündeki değerlendirmelerinde güvenilir internasyonal ve mahalli seçim gözlemcilerine katılıyoruz. Seçimlerdeki sertliği, medya çalışanlarına yönelik saldırılar da dahil olmak suretiyle insan hakları ve temel özgürlüklerin kullanılmasına yönelik kısıtlamaları, web ve telekomünikasyon hizmetlerine erişime yönelik kısıtlamaları kınıyoruz ve seçim sürecine müdahale iddialarından kaygı duyuyoruz. Müdahale yada dolandırıcılık iddiaları tam olarak araştırılmalıdır.

ABD, ortak çıkarlarımızı ilerletmek için siyasal partiye bakılmaksızın bir sonraki Pakistan hükümetiyle çalışmaya hazırdır. Pakistan ekonomisini tecim ve yatırım kanalıyla destekleyerek ortaklığımızı güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Pakistan’ın demokratik kurumlarını güçlendirmesini, ABD-Pakistan Yeşil İttifakı Çerçevesi vasıtasıyla katılımını, halklar arası bağları genişletmesini ve ifade özgürlüğü de dahil olmak suretiyle insan haklarını geliştirmesini desteklemeye devam edeceğiz. Ek olarak güvenlik işbirliğimizi güçlendirmeye ve Pakistan halkına hak etmiş olduğu barışı, demokrasiyi ve ilerlemeyi sağlayacak bir güvenlik ve güvenlik ortamı yaratmaya da kararlıyız.

Birleşik Krallık

-Lord Cameron, Dışişleri Bakanı

Birleşik Krallık ve Pakistan, halklarımız arasındaki kuvvetli bağların desteklediği yakın ve uzun süredir devam eden bir ilişkiye haizdir. Dün meydana gelen seçimlerin peşinden oy veren herkesi takdir ediyoruz.

Sadece seçimlerin adilliği ve kapsayıcılığı mevzusunda ciddi endişelerin dile getirildiğinin farkındayız. Tüm partilerin seçimlere katılmasına resmi olarak izin verilmediğini ve bazı siyasal liderlerin katılımını ve bilinebilir parti sembollerinin kullanımını engellemek için yasal süreçlerin kullanıldığını üzüntüyle karşılıyoruz. Ek olarak oy verme gününde web erişimine getirilen kısıtlamaları, sonuçların açıklanmasında ciddi gecikmeleri ve sayım sürecinde usulsüzlük iddialarını da not ediyoruz.

Birleşik Krallık, Pakistan’daki yetkilileri bilgiye parasız erişim ve hukukun üstünlüğü dahil olmak suretiyle temel insan haklarını korumaya çağırıyor. Bu, adil yargılanma hakkını, adil yargılanma hakkını ve müdahaleden uzak, bağımsız ve saydam bir yargı sistemini de içermektedir.

Pakistan’ın gelişmesi için yaşamsal ehemmiyet taşıyan reformları gerçekleştirme yetkisine haiz sivil bir hükümetin seçilmesi şarttır. Yeni hükümet, hizmet etmiş olduğu insanlara karşı görevli olmalı ve tüm Pakistan vatandaşlarının ve topluluklarının çıkarlarını eşitlik ve adaletle temsil etmeye çalışmalıdır. Bunu başarmak için Pakistan’ın bir sonraki hükümetiyle ortak çıkarlarımız çerçevesinde emek vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Avrupa Birliği

— Peter Stano, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Baş Sözcüsü

Avrupa Birliği, Pakistan’da 8 Şubat’ta meydana getirilen genel seçimlere ilişkin oy verme işlemlerinin, aylarca devam eden erteleme ve belirsizlik sonrasında ve gerilmiş güvenlik ortamı bağlamında tamamlanmış olmasını not ediyor.

Bayanların ve azınlıklara mensup kişilerin karşılaşmış olduğu sistemsel engellere karşın Pakistan halkının oy kullanma hakkını kullanmaya iştirakı, onların demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılıklarını göstermektedir. AB, son seçimlere kıyasla seçmen olarak kayıtlı hanım sayısının artmasını memnuniyetle karşılıyor. Bazı siyasal aktörlerin seçimlere katılamamaları, toplanma özgürlüğüne yönelik engellemeler, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ifade özgürlüğüne yönelik engellemeler, internete erişim kısıtlamaları ve ciddi müdahale iddiaları sebebiyle eşit şartlar sağlanamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Siyasal aktivistlerin tutuklanması da dahil olmak suretiyle seçim sürecinde.

Bundan dolayı ilgili makamları, bildirilen tüm seçim usulsüzlüklerinin zamanında ve tam olarak soruşturulmasını sağlamaya ve yakında yayınlanacak olan AB Seçim Uzman Misyonu raporundaki tavsiyeleri uygulamaya çağırıyoruz.

Yetkililer, ciddi terör tehditlerine ve saldırılarına karşı koymak şeklinde sıkıntılı bir görevle karşı karşıya kaldı. AB, seçimler öncesinde meydana gelen her türlü sertlik eylemini kınamakta ve tüm partilere ve aktörlere, daha çok şiddetten kaçınarak farklılıkları gidermek için barışçıl ve demokratik mekanizmaları kullanmaya çağrıda bulunmaktadır.

AB, demokratik seçimlerin anahtarı olan siyasal çoğulculuğa, demokratik değerlere, bağımsız medyaya, canlı sivil topluma, yargı bağımsızlığına ve internasyonal insan hakları standartlarına büyük ehemmiyet vermektedir. Pakistan’daki tüm siyasal oyuncuları, istikrarlı bir hükümetin kurulmasını amaçlayan barışçıl ve kapsayıcı bir diyaloga girmeye ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası ve Pakistan’ın taraf olduğu internasyonal anlaşmalar doğrultusunda insan haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz. partidir.

Pakistan, Avrupa Birliği için mühim bir ortaktır ve AB-Pakistan Stratejik Katılım Planı’nda mutabakata varılan öncelikler mevzusunda Pakistan Hükümeti ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Pakistan’ı, Kasım 2023 GSP+ raporunda belirtilen eksiklikleri gidermek için insan hakları, iyi yönetişimin yanı sıra işçi hakları ve çevre standartları alanlarında reformları sürdürmeye ve lüzumlu ekonomik reformları sürdürmeye teşvik ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir